Aktualności

Koncert "Misa a Buenos Aires"

Koncert "Misa a Buenos Aires"

W dniu 18 października 2015 r. w Bazylice Katedralnej w Płocku sekcja smyczkowa Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band wraz z chórem mieszanym "Tibi Domine" pod batutą maestro Dariusza Łapińskiego wykonała dzieło argentyńskiego kompozytora Martina Palmeriego Mszę argentyńską „Misa a Buenos Aires - Misatango”.

Sesja naukowa - 17 września - relacja

Sesja naukowa - 17 września - relacja

W dniu 17 września br. w auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku miała miejsce ważna i ciekawa sesja naukowa nt. „Kształcenie i doskonalenie zawodowe w Polsce i w świecie teraz i w przyszłości”.

Głównymi organizatorami sesji byli Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja oraz Politechnika Warszawska Filia w Płocku. Współorganizatorami byli Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Socjalnych Starostwa Płockiego, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Płocku oraz CNH Industrial Polska.

Inauguracja 2015/2016 w PW Filii w Płocku

Inauguracja 2015/2016 w PW Filii w Płocku

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej Dziekan i Rada Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych zapraszają studentów i pracowników na XLIX Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku w dniu 2 października 2015 r. o godz. 11:00

Inauguracja Roku Akademickiego w Katedrze

Inauguracja Roku Akademickiego w Katedrze

Jego Ekscelencja  BISKUP  PŁOCKI zaprasza pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej w Płocku do udziału w ogólnodiecezjalnej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 połączonej z Ogólnopolskimi Obchodami Dnia Papieskiego do Płockiej Bazyliki Katedralnej w dniu 11.X.2015 r. o godz. 10:00

Wykłady w ramach programu Erasmus Plus

Wykłady w ramach programu Erasmus Plus

Zapraszamy studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku na wykłady w ramach programu Erasmus Plus. Wykłady poprowadzi Profesor Biruta Sloka z University of Latvia.

Oferta dzierżawy lub nabycia nieruchomości

Oferta dzierżawy lub nabycia nieruchomości

Politechnika Warszawska jako właściciel nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Jachowicza 2, oznaczonej jako działka zabudowana o nr ewidencyjnym 563/15 i powierzchni 2617 m2 (KW-PL1P/00064359/2), zaprasza do składania ofert w sprawie jej wieloletniej dzierżawy lub nabycia w całości.

Płockie Naukowe Koło Chemików uczy na Litwie

Płockie Naukowe Koło Chemików uczy na Litwie

W ramach projektu „Koła Naukowe uczą na Litwie", realizowanego przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, dwójka studentów z Płockiego Naukowego Koła Chemików działającego przy Instytucie Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku:

  • Paulina Pięta i
  • Jakub Dołowski

prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży szkoły w Suderwie i Rostynianach na Litwie.

Stypendium PGNiG

Stypendium PGNiG

Wystartował kolejny konkurs na stypendia dla najlepszych studentów uczelni wyższych, kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego.

Zapraszamy do udziału i wygrywania :) W zeszłym roku aż 5 naszych studentów otrzymało stypendia studenckie w ramach VI edycji konkursu.

Ponad 1,2 mln zł z UE na rozwój Filii

Ponad 1,2 mln zł z UE na rozwój Filii

W dniu 21 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materiałów w Płocku”. Umowę podpisali Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz Prorektor PW prof. zw. dr. hab. inż. Janusz Zieliński.

Zadbaj o swoją karierę!

Zadbaj o swoją karierę!

Biuro Karier PW wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy Filią w Płocku zaprasza na bezpłatne, indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym.