Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 01.09.2020 r.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 01.09.2020 r.

Komunikat dotyczy badań lekarskich kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

 

Informujemy, że wszystkie osoby przyjęte na studia stacjonarne I stopnia zobowiązane są do wykonania badań lekarskich do dnia 1 października 2020 roku. Ze względu na sytuację wynikającą z  pandemii COVID-19 i ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni, skierowanie na badania lekarskie należy pobrać za pośrednictwem IKR (Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego).

 

Informujemy, że skierowanie pobrane z systemu i wydrukowane, uprawnia jedynie do wykonania badań w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – MWOMP –   w Płocku ul. Kolegialna 17, telefon komórkowy 601 202 129. Zapisy na badania w MWOMP będą przyjmowane telefonicznie od dnia 2 września 2020 roku (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00).

 

Osoby, które nie skorzystają z możliwości wykonania badań lekarskich w MWOMP w Płocku otrzymają skierowania na badania lekarskie podczas składania oryginałów dokumentów w uczelni. Termin osobistych wizyt w uczelni zostanie ogłoszony po decyzji JM Rektora. Prosimy śledzić komunikaty przesyłane za pośrednictwem IKR (Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego) oraz na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.