Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.08.2020

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 24.08.2020

Szanowni Kandydaci na studia stacjonarne licencjackie i inżynierskie. Poniżej komunikat dla Was.

Wyniki kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia zostaną opublikowane w dniu 25 sierpnia 2020 r. do godziny 15:00.

 

Osoba zakwalifikowana na studia stacjonarne I stopnia, która chce podjąć studia musi niezwłocznie załączyć skan/zdjęcie świadectwa dojrzałości (matury) wydanego przez OKE.