Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni Prorektorem i Dziekanem

Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni Prorektorem i Dziekanem

W dniu 2 września 2020 r. Senat Politechniki Warszawskiej pozytywnie zaopiniował wniosek o powołanie dr hab. inż. Renaty Walczak, prof. uczelni na funkcję Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku na kadencję 2020-2024. Jednocześnie od 1 września 2020 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni - Dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w latach 2012-2016 i 2016-2020. Do 2020 r. Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Politechnice Warszawskiej. Naukowo zajmuje się tematyką zarządzania i zarządzania projektami. Współpracuje z wieloma zagranicznymi uniwersytetami, kieruje projektem badawczym realizowanym w ramach programu Horyzont 2020. Pełniła funkcję Pełnomocnika ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych. Reprezentuje Politechnikę Warszawską w Europejskim Stowarzyszeniu Uczelni CESAER. Autorka i kierownik podyplomowych studiów Zarządzania projektami oraz Diagnostyki technicznej i eksploatacji systemów technicznych. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz redakcji czasopisma Notatki Płockie. Pełni funkcję Managing Editor w czasopiśmie Foundations of Management. Członek Rady Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Płocka. Wielokrotnie nagradzana nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Odznaczona odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”.

 

Sylwetki nowych Prorektorów