Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 31.08.2020 r.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej z dnia 31.08.2020 r.

Komunikat dotyczy wyników rekrutacji podstawowej na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Dnia 28 sierpnia 2020 roku dobiegła końca rekrutacja podstawowa na studia stacjonarne I stopnia. Oznacza to, że osoby zakwalifikowane, które zamieściły w formie elektronicznej świadectwo dojrzałości (maturę) na IKR (Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym), zostały przyjęte na studia, a co za tym idzie otrzymały komunikat  o przyjęciu na studia przesłany za pośrednictwem IKR (Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego).

 

Prosimy o zapamiętanie bardzo ważnej informacji, że załączenie skanu/zdjęcia świadectwa dojrzałości (matury) nie zwalnia z obowiązku okazania oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów (termin osobistych wizyt w uczelni zostanie ogłoszony po decyzji JM Rektora). Prosimy śledzić komunikaty przesyłane za pośrednictwem IKR (Indywidualnego Konta Rekrutacyjnego) oraz na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (24 367 21 13) podczas dyżurów Komisji Rekrutacyjnej w terminach:

  • 04.09.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00
  • 07.09.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00
  • 08.09.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00
  • 09.09.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00
  • 10.09.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00
  • 11.09.2020 w godzinach od 11:00 do 13:00

 

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 28 sierpnia 2020 roku do dnia 11 września 2020 roku trwa rejestracja na studia stacjonarne I stopnia w ramach rekrutacji dodatkowej.