Aktualności

mgr inż. Wioletta Dobaczewska doktorem

mgr inż. Wioletta Dobaczewska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 31.08.2023 r. mgr inż. Wioletta Dobaczewska obroniła pracę doktorską o tytule „Wielokryterialne wspomaganie decyzji EIPICI umożliwiające wybór zrównoważonej receptury mieszanki betonowej” przed komisją doktorską. 

Promotorem pracy był dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni, promotor pomocniczy dr inż. Wojciech Kubissa.

mgr inż. Katarzyna Budek - Wiśniewska doktorem

mgr inż. Katarzyna Budek - Wiśniewska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 04.09.2023 r. mgr inż. Katarzyna Budek-Wiśniewska obroniła pracę doktorską o tytule „Metoda oceny zamówień na roboty budowlane w budownictwie drogowym w aspekcie ryzyka ich realizacji” przed komisją doktorską. Praca otrzymała rekomendację do wyróżnienia.

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone” - relacja

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone” - relacja

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2023 r., w Płocku, odbyło się VI Forum Budowlane „Budownictwo zrównoważone” organizowane przez Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

NOWOŚĆ - studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska

NOWOŚĆ - studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska

Studia drugiego stopnia na kierunku Inżynieria środowiska to nowa propozycja studiów stacjonarnych i niestacjonarnych o profilu ogólnoakademickim.

Wykorzystaj wakacje na edukację - uprawnienia energetyczne

Wykorzystaj wakacje na edukację - uprawnienia energetyczne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Płocku zaprasza studentów ostatnich lat kierunków technicznych na szkolenia przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień energetycznych.

Mariusz Sarniak doktorem habilitowanym

Mariusz Sarniak doktorem habilitowanym

Miło nam poinformować, że dr inż. Mariusz Sarniak z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

mgr inż. Grzegorz Sadowski doktorem

mgr inż. Grzegorz Sadowski doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 03.07.2023 r. mgr inż. Grzegorz Sadowski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW obronił pracę doktorską o tytule „Wpływ parametrów geometrycznych i fizycznych profilowanej powierzchni styku na pracę statyczną żelbetowych belek zespolonych” przed komisją doktorską. Praca otrzymała rekomendację do wyróżnienia.

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone”

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone”

Zapraszamy do udziału w VI Forum Budowlanym „Budownictwo zrównoważone”, które rozpocznie się 30 czerwca 2023 r. o godz. 900 w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, (Płock ul. Łukasiewicza 17).

Wykład dot. wyrobów silikatowych

Wykład dot. wyrobów silikatowych

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „BIAŁE MUROWANIE” zaprasza na wykład pt. „właściwości i zastosowanie wyrobów silikatowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia akustyki budowlanej”, który odbędzie się 2 czerwca 2023 r. w Auli GG.

Darowizna od spółki Energy5

Darowizna od spółki Energy5

W dniu 21 marca 2023 r. spółka Energy5 przekazała w formie darowizny mikroskop z akcesoriami oraz laptop na potrzeby Centralnego Laboratorium Inżynierii Mechanicznej.

Nowoczesne rozwiązania w prefabrykacji konstrukcji żelbetowych i nie tylko…

Nowoczesne rozwiązania w prefabrykacji konstrukcji żelbetowych i nie tylko…

Instytut Budownictwa zaprasza na wykład "Nowoczesne rozwiązania w prefabrykacji konstrukcji żelbetowych i nie tylko…", który 24 marca 2023 r. godz. 10:30 w Audytorium (s. 59), ul. Łukasiewicza 17 w Płocku. Wykład przedstawi Aleksander Franaszek, Inżynier Sprzedaży Firmy PEIKKO.

XL Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2023

XL Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2023

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniach 26-27 października 2023 roku odbędzie się XL Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2023 nt. Problemów Inżynierii Środowiska.

VI Forum Budowlane

VI Forum Budowlane

Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa zaprasza w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2023 r. na VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo Zrównoważone”.

Zdalny monitoring pracy kolektora słonecznego

Zdalny monitoring pracy kolektora słonecznego

Na stronie vbus.net znajduje się stały dostęp do bieżących danych słonecznego kolektora próżniowego zainstalowanego na dachu Gmachu Dydaktycznego.

Nowe wydanie książki o fotowoltaice dla FRONIUS POLSKA

Nowe wydanie książki o fotowoltaice dla FRONIUS POLSKA

W dniach 24-25 listopada 2022r. w Sopocie podczas VII Konferencji Fronius System Partner, zorganizowanej przez FRONIUS POLSKA z okazji 10-lecia obecności austriackiego producenta falowników fotowoltaicznych w Polsce oraz 30-lecia firmy FRONIUS SOLAR ENERGY, odbyła się promocja drugiego wydania książki pt. Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych autorstwa Mariusza Sarniaka - pracownika Instytutu Inżynierii Mechanicznej naszego Wydziału.

The 17th Conference on Sustainable Development of Energy

The 17th Conference on Sustainable Development of Energy

W dniach 6-10 listopada 2022 roku prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak z Instytutu Budownictwa i dr inż. Marian Trafczyński z Instytutu Inżynierii Mechanicznej wzięli udział w 17th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES) w Paphos na Cyprze.

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne, w formie prezentacji i dyskusji, dla projektu pn. "Analiza rozwoju zieleni w mieście Płocku w kontekście poprawy jakości życia jego mieszkańców” w związku z dotychczas zrealizowanymi pracami dotyczącymi rozwoju zieleni w naszym mieście.

mgr inż. Przemysław Jarosiński doktorem

mgr inż. Przemysław Jarosiński doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 16.11.2022 r. mgr inż. Przemysław Jarosiński z Instytutu Chemii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  obronił pracę doktorską o tytule „Badania kompatybilności różnych gatunków rop naftowych” przed komisją doktorską.

II edycja Szkoleń zawodowych z OZE

II edycja Szkoleń zawodowych z OZE

27 października studenci Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii przystąpili do egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń: elektrycznych, cieplnych i gazowych przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

39. Sympozjum AQUA za nami

Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA

W dniach 27-28 października 2022 roku odbyło się już po raz trzydziesty dziewiąty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska. Głównym organizatorem Sympozjum było tradycyjnie studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.