Jubileusz 50-lecia Inżynierii Środowiska

Jubileusz 50-lecia Inżynierii Środowiska

Prorektor Filii PW,  Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektor Instytutu Budownictwa zapraszają na sesję „Jubileusz 50-lecia kształcenia studentów na kierunku Inżynieria Środowiska w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku”, która odbędzie się w ramach XL Sympozjum AQUA w dniu 26 października 2023 r. o godz. 10.00  w Auli Filii PW w Płocku.

  • Otwarcie sesji - „Jubileusz 50-lecia kształcenia studentów na kierunku Inżynieria Środowiska w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Wystąpienie Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii – dr hab. inż. Renata Walczak prof. PW

  • Wystąpienia okolicznościowe

Sławomir Grabarczyk: Inżynieria Środowiska - studia drugiego stopnia w nowej odsłonie

Mariusz Portalski: Edukacyjna funkcja regionalnej szkoły wyższej. Studium przypadku: kierunek Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Bożena Piątkowska: Płocki studencki ruch naukowy z lat 80-tych - refleksje z okazji XL Sympozjum AQUA i 50-lecia Inżynierii Środowiska

  • Otwarcie obrad XL Sympozjum AQUA

Wykład inauguracyjny dra inż. Sławomira Torbusa prof. UKW: WODA - SZEROKO ROZUMIANE ŹRÓDŁO ENERGII

  • Przerwa kawowa
  • Obrady

Kontakt do organizatorów jubileuszu: jubileusz.IS@pw.edu.pl

Informacje na temat XL Sympozjum AQUA: "Problemy Inżynierii Środowiska - AQUA 2023"