Konkurs u naszego partnera przemysłowego – CNH Industrial

Konkurs u naszego partnera przemysłowego – CNH Industrial

W dniu 30 października miała miejsce ceremonia wręczenia nagród z dobre wyniki w nauce dla dzieci pracowników CNH Industrial w Polsce im. Sergio Marchionne. Firma CNH Industrial Polska Sp. z o.o. w Płocku współpracuje i wspiera Filię od wielu lat.

Celem ustanowienia nagród było wspieranie finansowe zdolnej młodzieży, dzieci pracowników spółek CNH Industrial działających w różnych krajach, nagradzając tych, którzy osiągają najlepsze wyniki na poziomie szkoły wyższej i kończą naukę w czasie przewidzianym programem nauki. Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach: świadectwo dojrzałości, dyplom licencjata, dyplom inżyniera, dyplom magistra lub lekarza.  W skład Komisji Przyznającej Nagrody w Polsce wchodził m.in. dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni.