Władze

Prorektor-ds.-Filii-w-Plocku

Funkcję Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii pełni - prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prof. zw. PW

Pokój: GG 117

Telefon: (24) 262-62-54, (24) 36-72-135

E-mail: Janusz.Zielinski@pw.edu.plprorektor.plock@pw.edu.pl

Funkcje prodziekanów pełnią:

Marciniak Portret - Kopia

Prodziekan ds. ogólnych - dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. PW

Pokój: GG 114

Telefon/Fax: (24) 262-64-91

Telefon: (24) 36-72-134; 36-72-101

E-mail: Andrzej.Marciniak@pw.edu.pl

Koper Portret - Kopia

Prodziekan ds. studiów -  dr inż.  Włodzimierz Koper

Pokój: GG 214

Telefon/Fax: (24) 262-74-94

Telefon: (24) 36-72-174; 36-72-154

E-mail: Wlodzimierz.Koper@pw.edu.pl; dziekanat.wbmp@pw.edu.pl

Wisniewski Cezary

Prodziekan ds. studenckich - dr inż. Cezary Wiśniewski

Pokój: GG 212; 213

Telefon/Fax: (24) 262-74-94

Telefon: (24) 36-72-213; 36-72-154

E-mail: Cezary.Wisniewski@pw.edu.pl

Organem kolegialnym Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii jest Rada Wydziału grupująca wszystkich profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale oraz wybranych przedstawicieli innych grup pracowników, studentów i doktorantów. Radzie Wydziału przewodniczy Dziekan.