Szanujemy wspomnienia … – Złoty Jubileusz Inżynierii Środowiska

Szanujemy wspomnienia … – Złoty Jubileusz Inżynierii Środowiska

26 października 2023 r. nasza społeczność akademicka świętowała 50-lecie kształcenia studentów na kierunku Inżynieria środowiska w Filii Politechniki Warszawskiej i jednocześnie rozpoczęto dwudniowe XL Sympozjum AQUA nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA. 

Spotkanie jubileuszowe społeczności akademickiej z udziałem absolwentów i przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni sprzyjało refleksyjnemu spojrzeniu wstecz i snuciu planów na przyszłość. W murach naszej Uczelni gościliśmy m.in.:

 • Pana Artura Zielińskiego - Wiceprezydenta Miasta Płocka ds. rozwoju i inwestycji
 • Pana Andrzeja Wiśniewskiego - Prezesa Wodociągów Płockich Sp. z o.o.
 • Panią Annę Drzewiecką - Dyrektor płockiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wraz z Panią Urszulą Wojtalewicz – Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
 • Pana Arkadiusza Kamińskiego – Dyrektora ds. Operacyjnych w obszarze Członka Zarządu ORLEN SA,
 • Panią Justynę Szatkowską - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku,
 • Pana Krzysztofa Marcinkiewicza - Przewodniczącego płockiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
 • Pana Konrada Włodarczyka  –  przedstawiciela władz Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Pana Jarosława Gębkę - członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
301023NA SM_1
301023NA SM_3
301023NA SM_10

Wśród absolwentów, którzy odwiedzili Uczelnię w dniu jubileuszu było wielu członków zarządu Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, m.in. Pan Zbigniew Ulicki - pierwszy przewodniczący w historii zarządu Koła, który podpisywał akt założycielski tej organizacji studenckiej w 1976 roku, czyli po upływie zaledwie trzech lat po uruchomieniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska. 

MicrosoftTeams-image (1)
IMG_1924

Podczas wystąpień okolicznościowych zarys historyczny i aktualną ofertę studiów na kierunku Inżynierii Środowiska przedstawili:

dr inż. Sławomir Grabarczyk
 Inżynieria Środowiska - studia drugiego stopnia w nowej odsłonie

mgr inż. Mariusz Portalski
Edukacyjna funkcja regionalnej szkoły wyższej. Studium przypadku: kierunek
Inżynieria Środowiska w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

dr inż. Bożena Piątkowska
Płocki studencki ruch naukowy z lat 80-tych - refleksje z okazji
XL Sympozjum AQUA i 50-lecia Inżynierii Środowiska

IMG_1949
301023NA SM_5
301023NA SM_7

Po wystąpieniach okolicznościowych Jubileuszu 50-lecia Inżynierii Środowiska otwarto obrady XL Międzynarodowego Sympozjum AQUA. Wykład inauguracyjny  pt. WODA - SZEROKO ROZUMIANE ŹRÓDŁO ENERGII wygłosił dr inż. Sławomir Torbus prof. uczelni.

301023NA SM_6
MicrosoftTeams-image

Złoty Jubileusz Inżynierii Środowiska i XL Sympozjum AQUA nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA zostały zorganizowane we współpracy z:

 • ORLEN S.A.
 • Wodociągami Płockimi Sp. z o.o.
 • Stowarzyszeniem Inżynierów i techników Mechaników Polskich (SIMP) - Ośrodkiem Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Płocku.

Sympozjum zostało częściowo sfinansowane ze środków pochodzących z programu IDUB.

Sponsorzy AQUA