mgr inż. Katarzyna Budek - Wiśniewska doktorem

mgr inż. Katarzyna Budek - Wiśniewska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 04.09.2023 r. mgr inż. Katarzyna Budek-Wiśniewska obroniła pracę doktorską o tytule „Metoda oceny zamówień na roboty budowlane w budownictwie drogowym w aspekcie ryzyka ich realizacji” przed komisją doktorską. Praca otrzymała rekomendację do wyróżnienia.

Promotorem pracy był dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. uczelni, promotor pomocniczą dr inż. Anna Krawczyńska Piechna.

Recenzentami byli:

  • prof. dr hab. inż. Bożena Hoła z Politechniki Wrocławskiej,
  • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. uczelni z Politechniki Krakowskiej,
  • dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. em. uczelni ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Katarzyna Budek-Wiśniewska jest absolwentką Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, gdzie w 2015 roku obroniła z wyróżnieniem tytuł inżyniera, a w 2017 r. ukończyła z wyróżnieniem stacjonarne studia magisterskie na kierunku Budownictwo w specjalności Konstrukcje Budowlane. W trakcie studiów inżynierskich pracowała jako praktykant a później stażysta w firmie OPEUS Sp. z o.o. Sp. K.-A. Będąc w trakcie studiów magisterskich, w 2016 roku, podjęła pracę w firmie STRABAG Sp. z o.o. jako Inżynier Budowy, a od 2019 roku pracuje w tej firmie jako Specjalista ds. przygotowania produkcji. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń. Jest autorem lub współautorem 4 publikacji naukowych. Brała udział w realizacji 3 grantów dziekańskich. Prywatnie jest szczęśliwą mężatką i mamą dwójki dzieci: 5-letniej Helenki i rocznego Wiktorka. Z Rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie Biuletynu informacji Publicznej PW.

Uchwała nr 1
Uchwała nr 2