Aktualności

Promocja książek - relacja

Promocja książek - relacja

4 października w Auli Politechnika Warszawska Filia w Płocku odbyła się promocja książki "Budownictwo mieszkaniowe Płocka 1918-1939" i albumu "Mazowsze dla Płocka".

Promocja książek

Promocja książek

4 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Auli w Gmachu Głównym (ul. Łukasiewicza 17) odbędzie się promocja książki autorstwa dr. inż. Piotra Gryszpanowicza i dr. inż. Piotra Wilińskiego „Budownictwo mieszkaniowe Płocka 1918-1939” oraz albumu dr. inż. Piotra Gryszpanowicza „Mazowsze dla Płocka” do której większość zdjęć wykonał Michał Fortuna.

Pracownik Wydziału członkiem Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL

Pracownik Wydziału członkiem Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL

W dniu 10 września  b.r. w Kielcach odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL. Podczas zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia. W ich wyniku członkiem Zarządu został dr inż. Robert Grabarczyk

Piotr Gryszpanowicz Płocczaninem Roku 2020

Piotr Gryszpanowicz Płocczaninem Roku 2020

21 sierpnia w płockim amfiteatrze zostały ogłoszone wyniki plebiscytu "Płocczanin roku 2020". Zwycięzcą został wykładowca naszego Wydziału dr inż. Piotr Gryszpanowicz.

Pozytywna ocena programowa PKA

Pozytywna ocena programowa PKA

8 lipca 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) podjęło uchwałę nr 612/2021 w sprawie oceny programowej kierunku Mechanika i budowa maszyn prowadzonego na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Ocena programowa została dokonana w oparciu o raport z wizytacji Zespołu Oceniającego PKA w dniach 25-26 marca 2021 r. Miło nam poinformować, że kierunek otrzymał ocenę pozytywną.

Nominacja dr. inż. Piotra Gryszpanowicza

Nominacja dr. inż. Piotra Gryszpanowicza

Wykładowca naszego Wydziału dr inż. Piotr Gryszpanowicz został nominowany do tytułu "Płocczanin roku 2020". Głosowanie trwa do 31 lipca. 

Sympozjum AQUA 2021

Sympozjum AQUA 2021

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza na XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA – AQUA, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbył się, w trybie hybrydowym z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo.

Wkład WBMiP w odbudowę figury Matki Bożej

Wkład WBMiP w odbudowę figury Matki Bożej

Prezes Towarzystwa Technicznego w Płocku dr inż. Piotr Gryszpanowicz wraz z Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Panem Tomaszem Kominkiem przekazali Wydziałowi podziękowania za pomoc inżynieryjno-techniczną w odbudowie figury Matki Bożej na Wzgórzu Tumskim.

Justyna Janiak Doktorem

Justyna Janiak Doktorem

W dniu 8 czerwca 2021 r. pracownik Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Pani Justyna Janiak obroniła pracę doktorską o tytule "Architektura zintegrowana z zielenią. Szpalery drzew liściastych jako forma ochrony przeciwsłonecznej budynków" przed komisją doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. 

VIII Kongres Polska Chemia

VIII Kongres Polska Chemia

Ósma edycja Kongresu Polska Chemia to największe branżowe wydarzenie w Polsce i Europie Centralnej. Jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców reprezentujących sektor chemiczny, przedstawicieli świata nauki oraz tzw. trzeciego sektora, gdyż stanowi platformę dialogu o innowacjach, inwestycjach, ekologii i bezpieczeństwie.

Płock, 10-11 czerwca 2021

Płock, 10-11 czerwca 2021

Zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym

Fundacja ORLEN wspiera Wydział

Fundacja ORLEN wspiera Wydział

Fundacja ORLEN sfinansuje działania mające na celu modernizację laboratoriów chemicznych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Nowy doktor habilitowany

Nowy doktor habilitowany

Miło nam poinformować, że 13 kwietnia 2021 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Romanowi Jaskulskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Nekrolog

Nekrolog

Z głębokim żalem informujemy społeczność akademicką Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, że w dniu 2 kwietnia 2021 roku w wieku 56 lat zmarł nasz kolega pracownik Instytutu Inżynierii Mechanicznej dr inż. Włodzimierz Malesa.

Nasz doktorant zaangażowany w budowę szpitali tymczasowych

Nasz doktorant zaangażowany w budowę szpitali tymczasowych

Arkadiusz Plis ze Szkoły Doktorskiej nr 5 uczestniczył w projektowaniu i realizacji budowy placówek w Płocku i Ostrołęce. Jego praca była ściśle związana z uczelnianą aktywnością – Arkadiusz Plis realizuje bowiem doktorat wdrożeniowy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, w ramach którego bada właściwości wytrzymałościowe i termiczne oraz aspekty ekonomiczne obiektów modułowych.

Pracownik WBMiP Ekspertem PKA

Pracownik WBMiP Ekspertem PKA

Dr inż. Małgorzata Petzel, prof. uczelni – została ekspertem w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inżynieria chemiczna.

prof. Daniela Żuk "Zasłużona dla Płocka"

prof. Daniela Żuk odbiera medal, źródło: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/xxix-sesja-rady-miasta-plocka/

25 marca 2021 r. podczas XXIX Sesji Rady Miasta Płocka medalem "Zasłużony dla Płocka" została uhonorowana prof. dr hab. inż. Daniela Żuk - emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału BMiP. Wyróżnienie wręczył Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Uroczyste Otwarcie CLMiB

Uroczyste Otwarcie CLMiB

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia

Pracownicy WBMiP nagrodzeni w I edycji konkursu Best Paper

Pracownicy WBMiP nagrodzeni w I edycji konkursu Best Paper

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy. Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 tys. złotych.