Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Biuro Karier PW zaprasza do kolejnej edycji badania

Biuro Karier PW zaprasza do kolejnej edycji badania

Ukończenie studiów to spore osiągnięcie i kolejny pokonany krok milowy. Na ten sukces składają się na pewno nieprzespane noce, litry wypitej kawy oraz uczucie ulgi i satysfakcji przy informacji o każdym zdanym egzaminie. Poza włożonym własnym wysiłkiem w zaliczenia przedmiotów, studiowanie to również kontakty z rówieśnikami, wykładowcami oraz godziny spędzone na kampusie PW.

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć i zaliczeń w okresie od 7 stycznia r. do 29 stycznia 2021 r. oraz przeprowadzania zimowej sesji egzaminacyjnej

Od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. zajęcia i zaliczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane wyłącznie w trybie zdalnym. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne. Zimowa sesja egzaminacyjna będzie przeprowadzana wyłącznie w trybie zdalnym. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej wraz z informacjami o narzędziach informatycznych, stosowanych podczas egzaminów, będzie opublikowany w systemie USOS.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Zapraszamy do udziału w ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

Ankiety można wypełnić w dniach 11 – 25 stycznia 2021 r. po zalogowaniu się na własne konto na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl lub poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankiety mają na celu ocenę sposobu realizacji wybranych zajęć dydaktycznych oraz stanowią jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia. Wyniki ankiet są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankiety są ANONIMOWE.

Apelujemy o wypełnienie ankiet w trakcie trwania zajęć w terminach wyznaczonych przez nauczycieli akademickich.

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl oraz poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj .

Komunikat dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie od 30 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.

Informujemy, że od dnia 30 listopada 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. włącznie wybrane zajęcia laboratoryjne i projektowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizowane bezpośrednio na Uczelni lub w trybie hybrydowym. Prosimy śledzić systematycznie plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym” w systemie USOS oraz informacje publikowane w  Aktualnościach Dziekanatu WBMiP, a także komunikaty przekazywane przez prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych - tryb realizacji zajęć w okresie 27-29.11.2020 r. (V zjazd)

Informujemy, że w dniach 27 – 29 listopada 2020 r. (V zjazd) wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane tylko w trybie zdalnym. Proszę śledzić plany zajęć w ujęciu „tygodniowym” a nie „semestralnym”. Informacje dotyczące trybu realizowania zajęć w okresie późniejszym zostaną podane w późniejszym komunikacie.

Więcej aktualności..