Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Konkurs "Welcome to my university" - The Social Media Challenge

Zachęcamy studentów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w konkursie "Welcome to my university" - The Social Media Challenge, który organizuje konsorcjum ENHANCE.

Celem konkursu jest wytworzenie wspólnoty akademickiej wśród studentów uczelni partnerskich ENHANCE oraz przedstawienie korzyści, jakie płyną ze studiowania na poszczególnych uczelniach.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować krótki film o swojej uczelni (20-40 sekund), zachęcający studentów z innych uczelni ENHANCE do studiowania właśnie w naszej szkole.

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni:

zamieścić swój film na Twitterze lub Instagramie do 9 kwietnia 2023 r. z hashtagiem: #enhancealliance
- wspomnieć konto ENHANCE w mediach społecznościowych, na których publikują film: @enhancealliance (Instagram) lub @ENHANCEAlliance (Twitter)
- oraz polubić konto ENHANCE w mediach społecznościowych, na których umieszczono film

Pięć filmów, które otrzyma najwięcej polubień, przejdzie do drugiego etapu, w którym jury wyłoni dwóch zwycięzców.

Nagrodą w konkursie jest 3-dniowy wyjazd do Walencji (Politechnika w Walencji) w maju lub czerwcu.

Filmy będą oceniane przez międzynarodowe jury złożone z przedstawicieli 7 uczelni partnerskich ENHANCE.
Informacja o zwycięzcach zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych ENHANCE 19 kwietnia 2023 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z REGULAMINEM.
Szczegóły dotyczące konkursu: TUTAJ. 
Wersja angielska informacji dot. konkursu znajduje się na stronie internetowej CWM.
Informacja w j. polskim i angielski jest również dostępna na Facebooku.

e-doręczenie decyzji administracyjnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 7/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wnoszenia i doręczania pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących skreślenia z listy studentówod dnia 20 marca 2023 r. pisma wydawane w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego, umorzenia postępowania administracyjnego oraz decyzje administracyjne wydawane w pierwszej i drugiej instancji, dotyczące skreślenia z listy studentów, doręczane będą studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego USOSweb – moduł Decyzje administracyjne

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

 

Ankietę można wypełnić:

  • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć. Ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym.
  • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.

Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, aby uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

 

Opinia studentów o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1)     na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2)     poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

Projekt pilotażowy KRPUT

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zaprasza studentów i studentki do zgłaszania się do projektu pilotażowego, w którym wyznaczona grupa studentów weźmie udział w symulacji pracy Rady Unii Europejskiej.

 

Studenci powinni mieć bardzo dobrą orientację w funkcjonowaniu Unii Europejskiej i komunikatywną znajomość j. angielskiego (przynajmniej poziom B2). Szczegóły znajdą tutaj 

 

CV i listy motywacyjne należy przesłać na adres mailowy Grzegorz.Robak@pw.edu.pl do 28 października 2022 r. do godz. 15:00.

ekurs Przysposobienie biblioteczne

Termin realizacji e-kursu Przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku studiów na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii rozpocznie się o godz. 12:00 w dniach 14 -17 października 2022 r.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW można znaleźć bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości przepisania zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Więcej aktualności..