Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Informacje dotyczące częściowego przywracania działalności dydaktycznej

1. Zarządzenia Rektora PW, Prorektora PW ds. Filii w Płocku oraz Dziekana WBMiP:

2. Rozkład dla zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny od 1 czerwca 2020 r. dostępny tutaj

3. Harmonogram letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2019/2020 dostępny jest w systemie USOSWeb. Letnia i jesienna sesja egzaminacyjna na WBMiP przeprowadzana jest wyłącznie w trybie na odległość.

4. Wpisy do indeksów - studenci Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii, dla których indeks jest dokumentem toku studiów są zwolnieni z obowiązku zbierania wpisów z przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Uzupełnień tych wpisów dokonają pracownicy Dziekanatu na postawie protokołów zaliczeń przedmiotów. Studenci, którzy odebrali indeksy z Dziekanatu mogą dostarczyć je za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni GG.

5. Dyplomanci - szczegółowe wytyczne w sprawie składania dokumentów znajdują się tutaj

6. Obsługa interesanta w Dziekanacie - wizyty interesantów w Dziekanacie ogranicza się do niezbędnego minimum. W przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesanta, prosimy o wcześniejsze umówienie telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie PW (@pw.edu.pl) wizyty w Dziekanacie . Ponadto informujemy, że przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP) do składania przez studentów dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub procesem dyplomowania.

Szkolenie z Przysposbienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3-17 marca br. będzie otwarty e-kurs "Przysposobienie biblioteczne" dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim 2019/2020 (dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia spoza PW) oraz tych, którzy nie zaliczyli szkolenia w semestrze zimowym.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

 https://bg.pw.edu.pl/index.php/en/news/619-library-training-for-1st-year-undergraduate-students-2017-2018

Ostatni termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

W dniach 10-20.12.2019 będzie otwarty e-kurs "Przysposobieniebiblioteczne". Jest to ostatni termin poprawkowy w tym semestrze.
Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach
http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Szkolenie biblioteczne

Uprzejmie informujemy, że zostało uruchomione szkolenie online z Przysposobienia bibliotecznego. Szkolenie jest obowiązkowe i podlega ocenie, Termin szkolenia 16-21.10.2019 r. Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Więcej aktualności..