mgr inż. Wioletta Dobaczewska doktorem

mgr inż. Wioletta Dobaczewska doktorem

Miło nam poinformować, że w dniu 31.08.2023 r. mgr inż. Wioletta Dobaczewska obroniła pracę doktorską o tytule „Wielokryterialne wspomaganie decyzji EIPICI umożliwiające wybór zrównoważonej receptury mieszanki betonowej” przed komisją doktorską. 

Promotorem pracy był dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni, promotor pomocniczy dr inż. Wojciech Kubissa.

Recenzentami byli:

 • dr hab. inż. Bernardeta Dębska, prof. uczelni - Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. inż. Dariusz Heim, prof. uczelni - Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła - Politechnika Wrocławska
 • Urodziła się 3 czerwca 1992 r. w Sokołowie Podlaskim.
 • W latach 2008 – 2011 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w Sokołowie.
 • Następnie naukę kontynuowała na Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. W 2015 r. ukończyła studia inżynierskie na kierunku Budownictwo uzyskując tytuł inżyniera.
 • W 2017 r. ukończyła studia magisterskie na tym samym kierunku uzyskując tytuł magistra.
 • Prace dyplomowe zrealizowała pod opieką promotorską pana dr inż. Artura Kopera. 
  • Praca magisterska pt. „Ocena stanu technicznego budynku byłej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku wraz z projektem adaptacji na komunalne potrzeby mieszkaniowe” zajęła drugie miejsce w konkursie Dyplom dla Płocka.
 • W 2017 r. pani Wioletta Dobaczewska rozpoczęła studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej. 
  • Jest współautorką 7 publikacji, w tym 5 znajdujących się na liście czasopism punktowanych.
 • Swoją drogę zawodową rozpoczęła w 2017 r. od pracy w Urzędzie Miasta Płocka, następnie pracę kontynuowała na stanowisku „inżynier budowy” w łódzkiej firmie budowlanej Olikol Rail Energy.
 • W 2021 r. uzyskała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.
 • Prywatnie jest mamą rocznej Klary. Czas wolny stara się wykorzystać na podróże, a w okresie jesiennym na spacery do lasu na grzybobranie.

 Z Rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie Biuletynu informacji Publicznej PW.

Uchwała nr 1