Młodzieżowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Inżynierii Środowiska

Młodzieżowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Inżynierii Środowiska

Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy we współpracy z Politechniką Warszawską Filią w Płocku w dniach 10-11 kwietnia 2024 roku organizuje Młodzieżową Konferencję Zastosowań Matematyki w Inżynierii Środowiska, dofinansowaną przez mFundację mBanku w ramach projektu "Matematyka na zielono".

10 -11 kwietnia 2024 roku Instytut Matematyki we współpracy z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku będzie gospodarzem konferencji skierowanej do studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem tego wydarzenia będzie:

  • demonstrowanie uniwersalności matematyki i jej praktycznych zastosowań w dziedzinie inżynierii oraz ochrony środowiska.
  • przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki matematycznej i inżynierii środowiska.
  • integracja środowiska naukowego, obejmującego zarówno nauczycieli akademickich i studentów, jak i uczniów oraz nauczycieli szkół.

Konferencja stanowić będzie platformę do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i budowania mostów pomiędzy różnymi grupami edukacyjnymi, promując jednocześnie znaczenie matematyki w praktyce i jej roli w rozwoju inżynierii oraz dbałości o środowisko.

PROGRAM

10 kwietnia 2024 r. (środa)

miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz

 

9:30 Rejestracja uczestników konferencji
10:00

Otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości oraz uczestników konferencji

dr Agnieszka Łukasiewicz, z-ca Dyrektora ds. kształcenia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

10:10

Czyste powietrze – powiedz TAK

Alina Rybka, Kamila Gawrońska-Dickson, dr Jolanta Kosman

Bydgoski Alarm Smogowy

10:30

Interdyscyplinarność kierunków na Wydziale Nauk Biologicznych

dr inż. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

10:50

Inżynieria środowiska, czyli…

dr inż. Bożena Piątkowska, dr inż. Aneta Krajewska

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

11:00

Zastosowanie testu chi-kwadrat do weryfikacji hipotez

Julia Fidler, studentka studiów I stopnia, kierunek Matematyka

opieka merytoryczna: dr Jolanta Kosman, dr inż. Karolina Mroczyńska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

11:20 – 11:30 Przerwa
11:30

Matematyka w hydrologii inżynierskiej na przykładzie krzywych częstości i sumy czasów trwania stanów wody

Natalia Bętlejewska, Martyna Chrząszczewska, studentki studiów I stopnia, kierunek Inżynierii Środowiska

opieka merytoryczna: dr inż. Bożena Piątkowska

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

11:40

Rozszerzona analiza statystyczna danych pomiarowych z zakresu inżynierii środowiska

Daria Simaczenko, studentka studiów II stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska opieka merytoryczna: dr inż. Aneta Krajewska, dr inż. Bożena Piątkowska,

dr inż. Sławomir A. Torbus, prof. uczelni

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

11:50

Analiza statystyczna wybranych parametrów klimatu na terenie Płocka

Kamil Dobosz, Natalia Kobuszewska, Oliwia Smolarek, Angelika Wilanowska, studenci studiów II stopnia, kierunek Inżynierii Środowiska

opieka merytoryczna: dr inż. Aneta Krajewska, dr inż. Sławomir A. Torbus, prof. uczelni

Politechnika Warszawska Filia w Płocku

12:00

Metody korelacji w naukach inżynieryjno-technicznych

Dawid Kolano, Adam Kuczyński, Mateusz Weryho, studenci studiów I stopnia, kierunek Matematyka

opieka merytoryczna: dr inż. Sławomir A. Torbus, prof. uczelni

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12:20

Matematyki i Inżynieria Środowiska – projekt dydaktyczny "Inicjatywa Doskonałości

Uczelnia Badawcza"

dr inż. Sławomir Grabarczyk, dr inż. Aneta Krajewska, dr inż. Bożena Piątkowska, dr inż. Karolina Mroczyńska, dr inż. Sławomir A. Torbus, prof. uczelni

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

12:30 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
14:00

Wizyta zaproszonych gości w Muzeum Wodociągów – Hala Pomp

ul. Gdańska 224, 85-674 Bydgoszcz

koordynator: dr inż. Sławomir A. Torbus, prof. uczelni

 

11 kwietnia 2024 r. (czwartek)

miejsce: Instytut Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

al. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz

 

8:30 – 9:25

Warsztaty równoległe

  1. 1.   Zastosowanie testu niezależności chi-kwadrat do oceny świadomości ekologicznej młodzieży na temat jakości powietrza w Bydgoszczy

Julia Fidler, Zofia Kalińska, Natalia Malicz

opieka merytoryczna: dr Jolanta Kosman

  1. 2.   Średnia średniej nierówna

dr inż. Karolina Mroczyńska

9:30 – 10:25

Warsztaty równoległe

  1. 1.   Warsztaty antysmogowe z pasją

Alina Rybka, Kamila Gawrońska-Dickson

  1. 2.   Korelacja – współzależność zmiennych losowych

dr inż. Sławomir A. Torbus, prof. uczelni

10:30 – 11:25

Warsztaty równoległe

  1. 1.   Warsztaty antysmogowe z pasją

Alina Rybka, Kamila Gawrońska-Dickson

  1. 2.   Korelacja – współzależność zmiennych losowych

dr inż. Sławomir A. Torbus, prof. uczelni

11:25 Zakończenie konferencji
12:30

Wizyta zaproszonych gości w Muzeum Wodociągów – Wieża Ciśnień

ul. Filarecka 2, 85-160 Bydgoszcz koordynator: dr inż. Karolina Mroczyńska