Aktualności

Młodzi dla techniki - przedłużenie rejestracji

Młodzi dla techniki - przedłużenie rejestracji

W związku z licznymi zapytaniami - przedłużona została rejestracja na Konferencję Młodzi dla techniki 2017 do dnia 24 lutego br.

Młodzi dla Techniki 2017

Młodzi dla Techniki 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już III edycji Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017. Konferencja ma na celu prezentację dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumianą promocję osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej.

40-lecie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska

40-lecie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia działalności Koła KNIŚ. Obchody odbędą się w dniu 1 czerwca 2017 roku podczas Seminarium nt. „40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w 50-letniej historii Politechniki Warszawskiej w Płocku”.

Młodzi dla Techniki 2017

Młodzi dla Techniki 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już III edycji Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017. Konferencja ma na celu prezentację dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumianą promocję osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej. Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową.

Pracownik Filii z wyróżnieniem VERBA DOCENT

Pracownik Filii z wyróżnieniem VERBA DOCENT

Dr inż. Mariusz Sarniak – pracownik Instytutu Inżynierii Mechanicznej został nagrodzony statuetką VERBA DOCENT. Statuetka przyznawana jest najlepszym ekspertom branżowym, publikujących swoje artykuły na łamach magazynu "elektro.info".

IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w IV FORUM BUDOWLANYM – PŁOCK 2016 połączonym z konferencją naukowo-techniczną pt.: „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”. 

IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w wydarzeniu

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

W dniach 26 – 29 września 2016 roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku miała miejsce konferencja naukowa - 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, zorganizowana przez Instytut Chemii PW w Płocku. Współorganizatorem seminarium było Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT). 

Sukces pod patronatem PW

Sukces pod patronatem PW

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku z klasy nad którą sprawuje patronat Politechnika Warszawska Filia w Płocku, a opiekunem jest prof. Janusz Kempa  w nagrodę za zwycięstwo w międzynarodowym konkursie BEAM LINE FOR SCHOOLS 2016 CERN wyjechała do Genewy do siedziby CERN-u w celu wykonania pomiarów na wiązce z akceleratora. 

Seminarium

Seminarium

Instytut Inżynierii Mechanicznej zaprasza na seminarium pt.: „Metoda oceny efektywności niskotemperaturowych urządzeń suszących”, odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 12:00, sala 59 GG (Audytorium). Prelegentem będzie mgr inż. Łukasz Jarczyński, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Leszek Powierża.

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

XI Międzynarodowe Seminarium im. prof. St. Bretsznajdera poświęcone analizie termicznej i kalorymetrii odbędzie się w dniach 26-29 września w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. 

IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo-technicznej nt. „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”, która odbędzie się w ramach IV Forum Budowlanego 16-17 listopada 2016 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.

AQUA 2016 - relacja

AQUA 2016 - relacja

W dniach 2 i 3 czerwca 2016 odbyło  się już po raz trzydziesty szósty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika - AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska. Organizatorami Sympozjum byli: studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne oraz Główna Sekcja Wodociągów i Kanalizacji Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

AQUA 2016

AQUA 2016

Zapraszamy do udziału w Sympozjum AQUA 2016, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2016 r.

Wiedza i tradycja - drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym

Wiedza i tradycja - drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym

12 maja 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie Płockich Naftowców i Instytut Chemii, Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku seminarium Wiedza i tradycja – drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym. Seminarium poprzedzone zostało przecięciem wstęgi w zmodernizowanym Laboratorium Automatyki w Instytucie Chemii WBMiP.

Seminarium firmy Innospec

Seminarium  firmy Innospec

Instytut Chemii i Studenckie Centrum Nauki zapraszają na seminarium nt. „Badania silnikowe i eksploatacyjne pojazdów samochodowych – Ocena skuteczności dodatków detergencyjnych”, które odbędzie się 18 maja 2016 r. w godz. 10:30 – 12.00 w PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, Audytorium (I piętro, sala 59).

Seminarium

Seminarium

Stowarzyszenie Płockich Naftowców wraz z PKN Orlen S.A. oraz Politechnika Warszawska Filia w Płocku zaprasza na seminarium pt. "Wiedza i tradycja – drogi do poprawy efektywności w przemyśle naftowym", które odbędzie się 12 maja 2016 r. o godz. 11:00 w Audytorium (Gmach Główny Filii ul. Łukasiewicza 17).

Seminarium

Seminarium

Instytut Chemii i Studenckie Centrum Nauki zapraszają na seminarium „Dodatki detergencyjne firmy Innospec do oleju napędowego i ich wpływ na eksploatację silnika”, które odbędzie się 27 kwietnia 2016 r. w godz. 10:30 – 12.00 w PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, Audytorium (I piętro, sala 59).

Plebiscyt "Z Tumskiego Wzgórza"

Plebiscyt "Z Tumskiego Wzgórza"

Otwarcie naszego Laboratorium Badawczego Innowacyjnych Technologii i Materiałów zostało nominowane do plebiscytu Tygodnika Płockiego "Z Tumskiego Wzgórza" na najważniejsze wydarzenie roku 2015. Zachęcamy do udziału w głosowaniu i poparcie naszej nominacji.

Konferencja CCTA 12 - relacja

Konferencja CCTA 12 - relacja

W dniach 6 – 10 września 2015 r. w Zakopanem odbyła się kolejna konferencja statutowa Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT) - 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (CCTA 12) zoraganizowana wspólnie z 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian Thermoanalytical Conference.