Udział studentów Inżynierii Środowiska w grancie dydaktycznym IDUB

Udział studentów Inżynierii Środowiska w grancie dydaktycznym IDUB

W dniach 17 – 19 kwietnia 2024 r. studenci III roku Inżynierii Środowiska uczestniczyli w zajęciach prowadzonych z udziałem gości z Technical University of Liberec w ramach grantu dydaktycznego pt. „Interdyscyplinarny projekt dydaktyczny – zagospodarowanie piasku pochodzącego z oczyszczania ścieków do wytwarzania innowacyjnych materiałów budowlanych”.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Karol Prałat profesor uczelni, a współrealizatorką dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska.

Pierwszego dnia odbył się wykład pt. „Geopolimery – innowacyjne materiały budowlane” wygłoszony przez dr inż. Katarzynę Ewę Buczkowską, pracownika TUL.

GEOPOLIMERY 585x329220424
GEOPOLIMERY 585x329220424_1

Przez kolejne dwa dni prowadzone były badania w laboratorium pod nadzorem mgra Piotra Łosia, które opierały się na wykonaniu prób geopolimerowych zawierających wzorcowy piasek kwarcowy oraz piasek z piaskowników. Dalsze badania, tj. próby wytrzymałościowe, cieplne i mikroskopowe otrzymanych materiałów budowlanych przewidziane są po upływie 30 dni.

Geopolimery1
Geopolimery2
Geopolimery3