Aktualności

Sympozjum AQUA 2021

Sympozjum AQUA 2021

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza na XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA – AQUA, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbył się, w trybie hybrydowym z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo.

Wkład WBMiP w odbudowę figury Matki Bożej

Wkład WBMiP w odbudowę figury Matki Bożej

Prezes Towarzystwa Technicznego w Płocku dr inż. Piotr Gryszpanowicz wraz z Dyrektorem Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Panem Tomaszem Kominkiem przekazali Wydziałowi podziękowania za pomoc inżynieryjno-techniczną w odbudowie figury Matki Bożej na Wzgórzu Tumskim.

Justyna Janiak Doktorem

Justyna Janiak Doktorem

W dniu 8 czerwca 2021 r. pracownik Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Pani Justyna Janiak obroniła pracę doktorską o tytule "Architektura zintegrowana z zielenią. Szpalery drzew liściastych jako forma ochrony przeciwsłonecznej budynków" przed komisją doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. 

VIII Kongres Polska Chemia

VIII Kongres Polska Chemia

Ósma edycja Kongresu Polska Chemia to największe branżowe wydarzenie w Polsce i Europie Centralnej. Jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców reprezentujących sektor chemiczny, przedstawicieli świata nauki oraz tzw. trzeciego sektora, gdyż stanowi platformę dialogu o innowacjach, inwestycjach, ekologii i bezpieczeństwie.

Płock, 10-11 czerwca 2021

Płock, 10-11 czerwca 2021

Zjazd odbędzie się w trybie hybrydowym

Fundacja ORLEN wspiera Wydział

Fundacja ORLEN wspiera Wydział

Fundacja ORLEN sfinansuje działania mające na celu modernizację laboratoriów chemicznych Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Nowy doktor habilitowany

Nowy doktor habilitowany

Miło nam poinformować, że 13 kwietnia 2021 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Warszawskiej, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego, nadała dr. inż. Romanowi Jaskulskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Nekrolog

Nekrolog

Z głębokim żalem informujemy społeczność akademicką Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, że w dniu 2 kwietnia 2021 roku w wieku 56 lat zmarł nasz kolega pracownik Instytutu Inżynierii Mechanicznej dr inż. Włodzimierz Malesa.

Nasz doktorant zaangażowany w budowę szpitali tymczasowych

Nasz doktorant zaangażowany w budowę szpitali tymczasowych

Arkadiusz Plis ze Szkoły Doktorskiej nr 5 uczestniczył w projektowaniu i realizacji budowy placówek w Płocku i Ostrołęce. Jego praca była ściśle związana z uczelnianą aktywnością – Arkadiusz Plis realizuje bowiem doktorat wdrożeniowy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, w ramach którego bada właściwości wytrzymałościowe i termiczne oraz aspekty ekonomiczne obiektów modułowych.

Pracownik WBMiP Ekspertem PKA

Pracownik WBMiP Ekspertem PKA

Dr inż. Małgorzata Petzel, prof. uczelni – została ekspertem w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole Nauk Inżynieryjno-Technicznych w dyscyplinie Inżynieria chemiczna.

prof. Daniela Żuk "Zasłużona dla Płocka"

prof. Daniela Żuk odbiera medal, źródło: https://nowy.plock.eu/mieszkaniec/xxix-sesja-rady-miasta-plocka/

25 marca 2021 r. podczas XXIX Sesji Rady Miasta Płocka medalem "Zasłużony dla Płocka" została uhonorowana prof. dr hab. inż. Daniela Żuk - emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału BMiP. Wyróżnienie wręczył Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Uroczyste Otwarcie CLMiB

Uroczyste Otwarcie CLMiB

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia

Pracownicy WBMiP nagrodzeni w I edycji konkursu Best Paper

Pracownicy WBMiP nagrodzeni w I edycji konkursu Best Paper

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy MNiSzW oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy. Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 tys. złotych.

Badanie opinii absolwentów WBMiP

Badanie opinii absolwentów WBMiP

Jak absolwenci ocenili studia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w badaniu Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów 2020. Zapraszamy do zapoznania się z infografiką.

Sympozjum AQUA - zmiana terminu

Sympozjum AQUA - zmiana terminu

W związku z  trwającym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. PROBLEMY INŻYNIERII  ŚRODOWISKA - AQUA 2020, które miało się odbyć 4 czerwca na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej,  zostaje przełożone na rok 2021

Forum Budowlane - nowy termin

Forum Budowlane - nowy termin

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej wraz z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, mając na uwadze kryzys spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na terenie całego kraju, podjęły decyzję o przełożeniu zaplanowanego na 3-4 lipca Forum Budowlanego „Budownictwo Zrównoważone’’ Płock 2020 na rok następny.

Obrona rozprawy doktorskiej - komunikat

Obrona rozprawy doktorskiej - komunikat

Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra inż. Krzysztofa Sławomira Płaczkowskiego uległ przesunięciu. Nowa data obrony zostanie ustalona przez Komisję Doktorską po 15 maja b.r.

50-lecie Instytutu Chemii

50-lecie Instytutu Chemii

W 2020 roku mija 50 lat kształcenia chemików na Politechnice Warszawskiej. Z tej okazji chcemy zaprosić wszystkich Absolwentów i sympatyków do uczestnictwa w uroczystych obchodach Jubileuszu.

Planowany na 30 maja 2020 r.Zjazd Absolwentów kierunku Technologia chemiczna (a wcześniej – Chemia), uwagi na sytuację związaną z koronawirusem (COVID-19), będzie zorganizowany w innym terminie.

Sympozjum AQUA 2020

Sympozjum AQUA 2020

W dniu 4 czerwca 2020 roku w Filii Politechniki Warszawskiej  Płocku odbędzie się XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2020 nt. Problemy Inżynierii Środowiska.