Aktualności

Panel ekspertów

Panel ekspertów

23 marca 2018 roku odbył się na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii panel ekspertów dotyczący współpracy w obszarze dydaktyki między Uczelnią a podmiotami gospodarczymi z regionu. 

Seminarium firmy Innospec Limited

Seminarium firmy Innospec Limited

Instytut Chemii i Studenckie Centrum Nauki zapraszają na Seminarium „Właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego i jego eksploatacja w okresie zimowym”, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w godz. 10:15 – 11.45 w PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, Audytorium (I piętro, sala 59). Wystąpią Jan Eiermann oraz Dr. Torsten Meyer z firmy Innospec Limited.

Wykład dot. techniki skaningu laserowego

Wykład dot. techniki skaningu laserowego

Zakład Konstrukcji i Technologii Budowlanych Instytutu Budownictwa zaprasza na wykład „Technika skaningu laserowego w inwentaryzacji obiektów budowlanych” , który wygłoszą dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. PW z Wydziału Geodezji i Kartografii oraz doktorant mgr inż. Jakub Markiewicz. Wykład odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 11:20 w sali 39 GG.

Młodzi dla techniki - relacja

Młodzi dla techniki - relacja

W dniach 8-9.09. 2017 r. w PW Filii w Płocku odbyła się trzecia ogólnopolska Konferencję Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pod nazwą: Młodzi dla Techniki 2017. Organizatorem Konferencji był Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW. Komitetem Organizacyjnym kierowała dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna, a Komitetem Naukowym – dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW. Do współpracy włączyły się koła naukowe studentów „Konstruktor”, „Rotor”, „Koło Naukowe Inżynierii Środowiska” oraz „Płockie Naukowe Koło Chemików”.

dr hab. Janusz Kempa Płocczaninem Roku 2016

dr hab. Janusz Kempa Płocczaninem Roku 2016

Wykładowca Filii dr hab. Janusz Kempa wraz z grupą uczniów klasy akademickiej Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego zwyciężył w plebiscycie "Płocczanin roku 2016". Ogłoszenie wyników plebiscytu odbyło się 24 czerwca 2017 r. w płockim amfiteatrze podczas świętowania "Dni historii Płocka".

Warsztat techniczny

Warsztat techniczny

CIM-mes Projekt Sp. z o.o. oraz Politechnika Warszawska Filia w Płocku zapraszają na warsztat techniczny: „Problemy projektowania urządzeń ciśnieniowych”, który odbędzie się 6 czerwca 2017 r. w godz. 10-15 w Audytorium GG.

Wykład szkoleniowy dot. technologii BIM

Wykład szkoleniowy dot. technologii BIM

Zapraszamy na wykład szkoleniowy Podstawy teoretyczne i praktyka stosowania technologii BIM w procesie inwestycyjno-budowlanym, który odbędzie się 6 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w Auli GG. Wykład poprowadzą członkowie zespołu "BIM Innowacje" firmy Budimex.

dr hab. Janusz Kempa z nominacją "Płocczanin Roku 2016"

dr hab. Janusz Kempa z nominacją "Płocczanin Roku 2016"

Wykładowca Filii dr hab. Janusz Kempa wraz z grupą uczniów klasy akademickiej Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego zostali nominowani do tytułu "Płocczanin roku 2016". Głosowanie trwa do 19 czerwca.

Młodzi dla techniki - przedłużenie rejestracji

Młodzi dla techniki - przedłużenie rejestracji

W związku z licznymi zapytaniami - przedłużona została rejestracja na Konferencję Młodzi dla techniki 2017 do dnia 24 lutego br.

Młodzi dla Techniki 2017

Młodzi dla Techniki 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już III edycji Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017. Konferencja ma na celu prezentację dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumianą promocję osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej.

40-lecie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska

40-lecie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, zaprasza na uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia działalności Koła KNIŚ. Obchody odbędą się w dniu 1 czerwca 2017 roku podczas Seminarium nt. „40 lat Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w 50-letniej historii Politechniki Warszawskiej w Płocku”.

Młodzi dla Techniki 2017

Młodzi dla Techniki 2017

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, już III edycji Konferencji Naukowej Młodzi dla Techniki 2017. Konferencja ma na celu prezentację dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumianą promocję osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze budownictwa, inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii mechanicznej, chemicznej i petrochemicznej. Konferencja dedykowana jest zarówno doświadczonym, jak i początkującym młodym badaczom, rozpoczynającym swoją karierę naukową.

Pracownik Filii z wyróżnieniem VERBA DOCENT

Pracownik Filii z wyróżnieniem VERBA DOCENT

Dr inż. Mariusz Sarniak – pracownik Instytutu Inżynierii Mechanicznej został nagrodzony statuetką VERBA DOCENT. Statuetka przyznawana jest najlepszym ekspertom branżowym, publikujących swoje artykuły na łamach magazynu "elektro.info".

IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w IV FORUM BUDOWLANYM – PŁOCK 2016 połączonym z konferencją naukowo-techniczną pt.: „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”. 

IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w wydarzeniu

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

W dniach 26 – 29 września 2016 roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku miała miejsce konferencja naukowa - 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, zorganizowana przez Instytut Chemii PW w Płocku. Współorganizatorem seminarium było Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej im. W. Świętosławskiego (PTKAT). 

Sukces pod patronatem PW

Sukces pod patronatem PW

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku z klasy nad którą sprawuje patronat Politechnika Warszawska Filia w Płocku, a opiekunem jest prof. Janusz Kempa  w nagrodę za zwycięstwo w międzynarodowym konkursie BEAM LINE FOR SCHOOLS 2016 CERN wyjechała do Genewy do siedziby CERN-u w celu wykonania pomiarów na wiązce z akceleratora. 

Seminarium

Seminarium

Instytut Inżynierii Mechanicznej zaprasza na seminarium pt.: „Metoda oceny efektywności niskotemperaturowych urządzeń suszących”, odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. (wtorek) o godz. 12:00, sala 59 GG (Audytorium). Prelegentem będzie mgr inż. Łukasz Jarczyński, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Leszek Powierża.

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry

XI Międzynarodowe Seminarium im. prof. St. Bretsznajdera poświęcone analizie termicznej i kalorymetrii odbędzie się w dniach 26-29 września w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. 

IV Forum Budowlane

IV Forum Budowlane

Zapraszamy do udziału w Konferencji naukowo-technicznej nt. „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”, która odbędzie się w ramach IV Forum Budowlanego 16-17 listopada 2016 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku.