Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 27 z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej wszelkie podejmowane działania w tym zakresie mają być prowadzone w trzech etapach:

  • prewencyjnym,
  • mediacyjnym,
  • formalnym.

W celu realizacji etapu mediacyjnego na każdym wydziale Politechniki Warszawskiej działają Wydziałowi Rzecznicy Zaufania. Wydziałowy Rzecznik Zaufania pochodzi z wyboru. Wydziałowym rzecznikiem zaufania na Wydziale BMiP jest dr inż. Henryk Rode.

e-mail: Henryk.Rode@pw.edu.pl 
telefon: 22 367 22 74

Rzecznik Zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji na Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadku gdy stronami sporu na tle mobbingu lub dyskryminacji są:

  • pracownik wydziału - inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału - student PW,
  • pracownik wydziału - doktorant PW.