Sympozjum AQUA 2021

Sympozjum AQUA 2021

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska serdecznie zaprasza na XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika nt. PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA – AQUA, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

LINK DO SPOTKANIA

09.30-10.00 Logowanie uczestników Sympozjum
10.00-10.40 Otwarcie Sympozjum
  Wystąpienia zaproszonych Gości
  Prezentacja Koła Naukowego KNIŚ
10.40-11.00

Wykład inauguracyjny:

 "HEMP AS A SORBENT FOR DISINFECTANT-POLLUTED WATER TREATMENT"

Louise Fridrick, Marina Valentukevičienė

Vilnius Gediminas Technical University 

11.00-13.00 Obrady
13:00-13.15 Przerwa
13:15-15:30* Obrady

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich przesunięć czasowych wynikających z przebiegu obrad

Za organizację Sympozjum odpowiada opiekun Koła: dr inż. Justyna Ciemnicka e:mail: justyna.ciemnicka@pw.edu.pl 

Program