Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w murach Auli Głównej Politechniki Warszawskiej w dniach 6 i 8 października odbyły się uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych. Wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Przy udziale gości, w tym promotorów i członków rodzin, 51 osobom nadano stopień doktora. Habilitację otrzymało 31 doktorów. Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznano 93 pracownikom Politechniki Warszawskiej. W uroczystości udział wzięli również pracownicy Filii w Płocku. Dyplom doktorski z rąk Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej otrzymała dr inż. Justyna Ciemnicka, której towarzyszył Promotor - dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni.

Doktorat J. Ciemnicka2
Medale KEN

Dyplom habilitacyjny odebrał dr hab. inż. Roman Jaskulski.

Medale Komisji Edukacji Narodowej, które nadawane są za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odebrali: dr inż. Tatiana Brzozowska z Instytutu Chemii, dr inż. Andrzej Dzięgielewski z Instytutu Budownictwa oraz dr inż. Mirosław Grabowski z Instytutu Inżynierii Mechanicznej.