Sesja naukowa

Sesja naukowa

Archiwum Państwowe w Płocku zaprasza na sesję naukową „Płock w latach 1945-1950 w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku”, podczas której zaprezentowane zostanie wydawnictwo źródłowe „Księgi obrad Miejskiej Rady Narodowej Miasta Płocka" przygotowane pod redakcją dr. Piotra Gryszpanowicza.

Porządek sesji:

  1. dr Tomasz Piekarski, Odbudowa życia społeczno-gospodarczego Płocka po II wojnie światowej w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku.
  2. dr inż. Piotr Gryszpanowicz, Protokoły Miejskiej Rady Narodowej jako źródło do badań nad dziejami powojennego Płocka.
  3. Prezentacja 6 tomu wydawnictwa źródłowego „Księgi obrad Miejskiej Rady Narodowej Miasta Płocka", oprac. P. Gryszpanowicz, Płock 2022.