Pracownik Wydziału członkiem Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL

Pracownik Wydziału członkiem Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL

W dniu 10 września  b.r. w Kielcach odbyło się walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL. Podczas zebrania przeprowadzono wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia. W ich wyniku członkiem Zarządu został dr inż. Robert Grabarczyk

Stowarzyszenie reprezentuje środowisko akademickie w zakresie ochrony praw autorskich i dba o ochronę praw naukowców już ponad 25 lat. Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia można uzyskać na stronie www.kopipol.pl oraz w wiadomości Polskiej Agencji Prasowej https://www.pap.pl/centrum-prasowe/722871%2Cstowarzyszenie-kopipol-na-strazy-prawa-autorskiego.html

Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia KOPIPOL jest pracownik naszego Wydziału prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski, natomiast wiceprzewodniczącym dr hab. inż. Jacek Wernik, profesor uczelni.