Dziekanat WBMiP

Aktualności Dziekanatu

Ostateczny termin z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy o kolejnym ostatecznym terminie e-kursu "Przysposobienie biblioteczne", dla studentów, którzy nie zaliczyli w terminach wcześniejszych. Kurs jest dostępny w dniach 2-11 września 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Niezaliczenie kursu będzie skutkowało brakiem rejestracji na kolejny semestr studiów.

Ostateczny termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie 10-17 czerwca 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Dodatkowy termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 25.03.19 do 31.03.19. Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2.

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego

Dostęp do kursu "Przysposobienie biblioteczne dla Filii PW w Płocku" w terminie poprawkowym będzie aktywny w dniach 14-27 stycznia 2019. Przysposobienie biblioteczne dla studentów jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej

 Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego będzie prowadzone online w terminie 12-19.10.2018 r.  Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe.

Szczegóły rejestracji na szkolenie znajdziecie Państwo tutaj.

 

Więcej aktualności..