Mariusz Sarniak doktorem habilitowanym

Mariusz Sarniak doktorem habilitowanym

Miło nam poinformować, że dr inż. Mariusz Sarniak z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

W dniu 20.06.2023 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Habilitacyjnej, zawierającej opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. Jako podstawę swojego wniosku z dnia 03.11.2022 r. habilitant przedstawił jednotematyczny cykl publikacji pod wspólnym tytułem: „Badania modelowe i eksploatacyjne systemów fotowoltaicznych”, na który składała się monografia naukowa oraz zestaw 11-tu artykułów naukowych. 

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny