39. Sympozjum AQUA za nami

Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA

W dniach 27-28 października 2022 roku odbyło się już po raz trzydziesty dziewiąty Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA, poświęcone Problemom Inżynierii Środowiska. Głównym organizatorem Sympozjum było tradycyjnie studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska oraz pracownicy Zakładu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

AQUA 2022 (7)

Tematyka prac zgłoszonych na Sympozjum AQUA obejmowała zagadnienia z zakresu jakości wody, ścieków, osadów ściekowych, powietrza oraz gospodarki odpadami. Autorzy referatów reprezentowali:

W materiałach konferencyjnych opublikowanych zostało 47 referatów (46 autorów).

AQUA 2022 (6)
AQUA 2022 (10)

Drugiego dnia obrad Prezes Wodociągów Płockich – Pan Andrzej Wiśniewski przedstawił uczestnikom Sympozjum zarys działalności spółki i jej związki z Politechniką Warszawską.

Z okazji 130-lecia płockiej spółki odbyła się również prezentacja książki „Wodociągi Płockie” – autorstwa dr. inż. Piotr Gryszpanowicz oraz dr Krystyny Grochowskiej-Iwańskiej. Wodociągi Płockie są Mecenasem Sympozjum od wielu lat i skutecznie uczestniczą w działalności dydaktyczno-naukowej uczelni udostępniając własne obiekty oraz bogate archiwum danych dla analiz wykonywanych m.in. w ramach studenckich prac dyplomowych. 

AQUA 2022 (4)

Sponsorem Sympozjum był PKN ORLEN S.A.