II edycja Szkoleń zawodowych z OZE

II edycja Szkoleń zawodowych z OZE

27 października studenci Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii przystąpili do egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń: elektrycznych, cieplnych i gazowych przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Szkolenia zorganizowano jako pierwszy etap Zadania nr 37 pod nazwą "Szkolenia zawodowe dla studentów z zakresu odnawialnych źródeł energii", realizowanego w ramach projektu NERW 2 PW "Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NERW 17.10.2022 (2)

Od 14 listopada br. realizowany będzie etap drugi – szkolenia z zakresu pomp ciepła oraz systemów fotowoltaicznych. W ramach szkoleń przewidziano zajęcia praktyczne z czynności obsługowych i montażowych na stanowiskach dydaktycznych odpowiadających wymaganiom określonym przez Urząd Dozoru Technicznego.

NERW 17.10.2022 (1)

Kierownikiem Zadania jest dr inż. Sławomir Grabarczyk, pracownik Zespołu Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.