XL Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2023

XL Międzynarodowe Sympozjum AQUA 2023

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniach 26-27 października 2023 roku odbędzie się XL Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2023 nt. Problemów Inżynierii Środowiska.

Intencją organizatorów jest umożliwienie studentom, doktorantom i pracownikom naukowym uczelni z całego świata, zaprezentowanie własnego dorobku naukowego, uzyskanego w roku akademickim 2022/2023.

Tematyka referatów jest następująca:

  • WODA
  • ŚCIEKI i OSADY ŚCIEKOWE
  • ODPADY
  • BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE
  • GLEBA
  • POWIETRZE

Sympozjum AQUA w poprzednich latach budziło duże zainteresowanie zarówno wśród społeczności akademickiej w Polsce jak i za granicą. W latach 2021-2022 referaty wygłosili przedstawiciele następujących ośrodków naukowych: Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Vilnius Gediminas Technical University, Politechnika Częstochowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studenckie Koło Naukowe Higieny i Profilaktyki, Politechnika w Libercu oraz goście z Francji i Jordanii.

TERMINY

Do udziału w Sympozjum Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych powyższą problematyką. Zgłoszenia udziału należy dokonać w terminie do 15 sierpnia 2023 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie - LINK.

Jednocześnie prosimy o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 r. treści rozdziału monografii (drogą e-mailową na adres aqua@pw.edu.pl). Materiały zostaną wydrukowane w formie monografii i bezpłatnie udostępnione uczestnikom.