XII Płockie Dni Techniki

XII Płockie Dni Techniki

W dniach 24-25 października 2022 r. odbędą się XII Płockie Dni Techniki, a zarazem IV Mazowieckie Dni Techniki.

Głównymi organizatorami XII Płockich Dni Techniki są:

 • Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Rada w Płocku;
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Płocku;
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Oddział w Płocku.

Partnerzy:

 • Politechnika Warszawska Filia w Płocku;
 • Sekcja Nauk Technicznych TNP;
 • Stowarzyszenie Nowoczesna Edukacja;
 • Fibaro;
 • Budmat.

 

Ramowy program:

24.10.2022
Płock, al. St. Jachowicza 2
Politechnika Warszawska Filia w Płocku

 • 11:00 – Otwarcie XII PDT
 • 11:30 – Dlaczego warto studiować kierunki techniczne – PW Płock
 • 11:45 – Inteligentne instalacje w praktyce – Fibaro
 • 12:15 – Od Kopernika wzrosła technika - Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja
 • 12:45 – Nowoczesne konstrukcje w instalacjach fotowoltaicznych – Budmat
 • 13:15 – Zakończenie pierwszego dnia XII PDT

25.10.2022
Płock, pl. Narutowicza 8
Towarzystwo Naukowe Płockie

 • 14:30 – Otwarcie drugiego dnia XII PDT
 • 15:00 – Historia Płockich Dni Techniki
 • 16:00 – Zielony wodór z odpadów buraczanych
 • 17:00 – Most nad doliną
 • 17:30 – Biogaz i metan otrzymywany z odpadów rolniczych
 • 18:00 – Zakończenie XII PDT

Cele Mazowieckich Dni Techniki to:

 • zachęcenie młodzieży do nauki o technice,
 • rozwój zainteresowań technicznych,
 • zwiększenie ilości młodzieży w szkołach o profilu technicznym,
 • zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych,
 • uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
 • poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
 • preorientacja zawodowa młodego pokolenia,
 • docenienie zawodu inżyniera i technika,
 • budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.