VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone”

VI FORUM BUDOWLANE „Budownictwo zrównoważone”

Zapraszamy do udziału w VI Forum Budowlanym „Budownictwo zrównoważone”, które rozpocznie się 30 czerwca 2023 r. o godz. 900 w Auli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, (Płock ul. Łukasiewicza 17).

VI Forum Budowlane „Budownictwo zrównoważone” organizowane jest przez Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Forum adresowane jest do inżynierów budownictwa, studentów i pracowników naukowych uczelni, firm funkcjonujących w sektorze budownictwa i inżynierii środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką.

SPONSORZY FORUM

Sponsorzy

Forum Budowlane jest wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim. Jego wiodącym tematem, w bieżącej edycji będzie „budownictwo zrównoważone” zarówno w warstwie technicznej, jak i w warstwie społecznej – odniesionej do rozwoju i utrzymania infrastruktury budowlanej. Do środowiska budowlanego kierowane są pytania dotyczące możliwości ograniczenia i recyklingu odpadów, oszczędności w zużyciu energii, zachowania naturalnych warunków środowiska, wykorzystania naturalnych i przyjaznych dla środowiska źródeł energii, kształtowania architektury i konstrukcji obiektów wg współczesnych możliwości technicznych i potrzeb społecznych, rozwoju systemów IoT (Internet rzeczy) w budownictwie, itp. Zamierzamy pokazać wiele nowatorskich rozwiązań produktowych, technologicznych, systemowych i organizacyjnych, służących kształtowaniu budownictwa według zasad zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście wypowiadać się będą naukowcy i zaproszeni eksperci.

Szczegółowe informacje o Forum znajdują się na stronie:

http://fb2023.pw.plock.pl/