Aktualności

Film naukowy wczoraj, dziś i jutro - relacja z konferencji

Film naukowy wczoraj, dziś i jutro - relacja z konferencji

W dniu 7 listopada 2014 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Film naukowy wczoraj, dziś i jutro”, której współorganizatorem było Polskie Stowarzyszenie Filmu Naukowego. 

Patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Płocka.

Decyzje socjalne

Studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne, socjalne zwiększone, specjalne dla niepełnosprawnych oraz zapomogę proszeni są o odbiór decyzji do 21 listopada 2014 r. Podstawą wypłaty stypendium jest odebranie decyzji we wskazanym terminie.

Zespół Masovia nagrodzony przez Marszałka Województwa

Zespół Masovia nagrodzony przez Marszałka Województwa

3 listopada br. odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, przyznawana za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego oraz promocję Województwa w tych dziedzinach.

Spotkanie z pracodawcą - Grupa Polimex-Mostostal

Spotkanie z pracodawcą - Grupa Polimex-Mostostal

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Studenckie Centrum Nauki zapraszają na spotkanie z przedstawicielami Grupy Polimex-Mostostal, które odbędzie się 18 listopada o godzinie 12:00 w Audytorium Gmachu Głównego.

Tematem spotkania będzie "Praktyczne zarządzanie projektami w branży rafineryjno-petrochemicznej" oraz omówienie możliwości zatrudnienia absolwentów PW na kontraktach zagranicznych.

III Forum Budowlane - relacja

III Forum Budowlane - relacja

W dniach 22 i 23 października w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbyło się III Forum Budowlane – Płock 2014. Forum zorganizował Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej we współpracy z organizacjami naukowymi, zawodowymi i gospodarczymi regionu płockiego.

PNKCh na Targach KONIK w Warszawie

PNKCh na Targach KONIK w Warszawie

Po kilku latach przerwy, Płockie Naukowe Koło Chemików Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku ponownie wzięło udział w dwudniowych Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2014., na których przedstawiło efekty swojej działalności z ostatnich lat.

Project and Production Management - wykłady

Project and Production Management - wykłady

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza na cykl wykładów profesora Fernando Santosa „Project and Production Management”, które będą miały miejsce w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku w terminach 3 - 20 listopada 2014.

Wykłady prowadzone będą w języku angielskim.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Future Energy Summit: Waste to Energy

Future Energy Summit: Waste to Energy

Zastanawiasz się nad przyszłością energetyczną polskiej gospodarki? Jesteś studentem politechniki, uczelni ekonomicznej, biznesowej lub prawniczej i wiążesz swoją przyszłość z energetyką? Chciałbyś, aby Polska poszła śladem m.in. Szwecji, Niemiec i Belgii, które w zrównoważony i bezpieczny sposób dostarczają energii elektrycznej i cieplnej?

Jeśli tak zapraszamy do udziału w wydarzeniu Future Energy Summit: Waste to Energy - 3 listopada w PW Filii w Płocku.

Szkolenia i warsztaty dla studentów PW w Płocku

Szkolenia i warsztaty dla studentów PW w Płocku

Zapraszamy studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku do zapisywania się na warsztaty i szkolenia przygotowane przez:

  • Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa Biuro Terenowe w Płocku,
  • Biuro Karier Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Pół wieku wielkiej chemii w Płocku - relacja

Pół wieku wielkiej chemii w Płocku - relacja

17 października 2014 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się konferencja naukowo-techniczna z okazji 50-lecia rozpoczęcia produkcji w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku "Pół wieku wielkiej chemii w Płocku".