Podpisanie Porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Płońsku

Podpisanie Porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół Nr 2 w Płońsku

W dniu 27 września 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Zespołem Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał Prorektor ds. Filii w Płocku – prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Szkoły podpisała Dyrektor – Wiesława Anna Junczak w obecności Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatu z Płońska Pawła Dychto.

W ramach porozumienia Politechnika wspierać będzie Szkołę w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych, w tym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przedmiotów zawodowych z branży budowlanej. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych jako kontynuacji nauki w wybranym już na poziomie szkoły średniej zawodzie. Politechnika obejmie patronatem klasy o rozszerzonym profilu nauczania z zakresu chemii, biologii i matematyki. Będą one nazywane Klasami Patronackimi. Patronat polegał będzie na pomocy w formułowaniu oraz opiniowaniu treści programowych przekazywanych na lekcjach z wybranych przedmiotów, w trosce o wysoki poziom merytoryczny i praktyczny tych treści.

porozumienie plonsk (2)
porozumienie plonsk (3)

Podobne treści