AQUA 2019

AQUA 2019

Zapraszamy do udziału w Sympozjum AQUA 2019, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019.

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska, działającym na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, uprzejmie informuje, że w dniu 30 maja 2019 roku odbędzie się XXXVII Międzynarodowe Sympozjum – im. Bolesława Krzysztofika- AQUA 2019 nt. Problemów Inżynierii Środowiska.

Tematyka referatów jest następująca:

  • WODA,                                                                                           
  • ŚCIEKI i OSADY ŚCIEKOWE,                                             
  • ODPADY, 
  • GLEBA, 
  • POWIETRZE,                                                                              
  • INNE

Do udziału w Sympozjum Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza studentów i pracowników naukowych zainteresowanych powyższą problematyką.

 

Program Sympozjum

zaproszenie AQUA2019 krzywe