Wykład „Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera”

Wykład „Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera”

Koło Naukowe Budownictwa Konstruktor zaprasza na wykład „Projekt przebudowy Katedry Płockiej wg Stefana Szyllera”, który wygłosi ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku. Wykład odbędzie się 27 maja 2019 r. o godz. 12:00 w Auli (Gmach Główny, Płock ul. Łukasiewicza 17).

Ksiądz kan. Stefan Cegłowski, z wykształcenia historyk sztuki, wygłosi wykład dotyczący rekonstrukcji Bazyliki Katedralnej mocno zdewastowanej w końcu XIX w., którego architektem przebudowy był Stefan Szyller. W tym samym czasie Stefan Szyller projektował i budował, m.in. Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, wieżę Jasnogórską i wiele innych budowli. Niezwykle interesujący wykład ks. kanonika ilustrowany będzie obrazami przedstawiającymi rysunki poszczególnych elementów i etapów odbudowy Bazyliki Katedralnej. Dzięki zaangażowaniu ks. Stefana Cegłowskiego, w ostatnich latach, zrealizowano wiele zadań remontowych i rewitalizacyjnych, przywracających blask płockiej Katedrze.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku w 2017 roku obchodziła Jubileusz 50-lecia. Z tej okazji Filia przekazała Bazylice Katedralnej zdigitalizowane szkice projektów architektonicznych, wykonanych przez znakomitego architekta i konserwatora zabytków – Stefana Szyllera (1857-1933), dotyczących przebudowy Katedry w latach 1900-1903, które stanowią bezcenny przykład warsztatu architekta. Większość dokumentacji spłonęła podczas Powstania Warszawskiego, ale nawet ocalała część stanowi imponujący obraz warsztatu pracy architekta, prezentując różne koncepcje, z których tylko niektóre zostały wybrane do realizacji.