Panel ekspertów

Panel ekspertów

23 marca 2018 roku odbył się na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii panel ekspertów dotyczący współpracy w obszarze dydaktyki między Uczelnią a podmiotami gospodarczymi z regionu. 

Panel został przygotowany i zrealizowany w ramach projektu „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W panelu wzięli udział eksperci wewnętrzni: prodziekan ds. studiów, dyrektorzy instytutów ds. ogólnych, pełnomocnik prorektora ds. Filii w Płocku ds. kształcenia, wydziałowy pełnomocnik ds. zapewnienia jakości kształcenia na WBMiP oraz przedstawiciele przemysłu i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Wśród ekspertów zewnętrznych byli przedstawiciele PKN Orlen SA, Basell Orlen Poliolefins, PERNu, Fortum Płock, Wodociągów Płockich, firmy GOSPIN, a także Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Mazowieckiej Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz NOTu. Podczas spotkania eksperci przy stolikach zajmujących się poszczególnymi kierunkami studiów dyskutowali o procesie kształcenia, praktykach przemysłowych, wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych studentów i absolwentów.

na strone
na strone2
na strone3