dr hab. Janusz Kempa Płocczaninem Roku 2016

dr hab. Janusz Kempa Płocczaninem Roku 2016

Wykładowca Filii dr hab. Janusz Kempa wraz z grupą uczniów klasy akademickiej Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego zwyciężył w plebiscycie "Płocczanin roku 2016". Ogłoszenie wyników plebiscytu odbyło się 24 czerwca 2017 r. w płockim amfiteatrze podczas świętowania "Dni historii Płocka".

dr hab. Janusz Kempa prowadzi lekcje fizyki w klasie akademickiej Małachowianki. To nauczyciel z powołania. Swoją pasją potrafi zarażać młode pokolenia. W 2016 r. grupa uczniów pod jego opieką odniosła zwycięstwo. W pracach przy projekcie uczniów wspierał także dr Cezary Obczyński również wykładowca Filii, a jednocześnie nauczyciel w Małachowiance. Uczniowie: Kamila Komorowska, Witold Jóźwiak, Kamil Krakowski, Ewa Pijus, Małgorzata Trojanowska, Bartosz Gutowski i Kamil Szymczak w nagrodę za zwycięstwo w międzynarodowym konkursie BEAM LINE FOR SCHOOLS 2016 CERN wyjechali do Genewy do siedziby CERN-u w celu wykonania pomiarów na wiązce z akceleratora. Praca uczniów w CERN-ie trwała nieprzerwanie od rana do wieczora. Wraz z zespołem uczniów z Colchester Royal Grammar School uczniowie podzieleni byli na czteroosobowe zespoły, które wymieniały się obsługując komputery kontrolujące wiązkę oraz komputery analizujące otrzymane wyniki doświadczalne. W trakcie pobytu w CERN-ie odbyło się szereg spotkań z ludźmi pracującymi w CERN-ie: prof. A. Zalewską – przewodniczącą Rady Organizacji Badań Jądrowych w CERN-ie oraz z Ambasadorem RP w Szwajcarii Jarosławem Starzykiem i innymi znamienitymi osobami ze świata nauki i biznesu. Zespół wykonał zaplanowane pomiary atenuacji mionów w skałach wapiennych z których zbudowano piramidy w Gizie. Do konkursu zostało przysłanych 151 prac z całego świata.

Słowa, jakie dr hab. Janusz Kempa skierował do publiczności po odebraniu nagrody:

"Chciałem powiedzieć, że sukces, jaki odnieśli uczniowie Małachowianki, to był ich sukces. To, że Państwo wybraliście ten sukces i głosowaliście na nas, za to serdecznie dziękuję. Dziękuję w imieniu szkoły przede wszystkim. Dziękuję również w imieniu kolegów, którzy brali udział w projekcie dlatego, że poza mną jeszcze były co najmniej dwie osoby, bardzo zaangażowane.  Dziękuję w imieniu szkoły i moich kolegów. Nasz projekt był ambitny, ponieważ ci młodzi ludzie powiedzieli, że nie zgadzają się z interpretacją wyników doświadczalnych laureata nagrody Nobla. To nie jest takie zwyczajne to, że uczniowie szkoły, uczniowie liceum mówią głośno na cały świat: Panie Profesorze Alvarez, my się nie zgadzamy z pana interpretacją! Bardzo nam pomagał w pracy matematyk, z którym prowadzimy zajęcia w Małachowiance. Pan dr Obczyński, który zbudował bardzo elegancką matematyczną teorię budowy Piramidy Chefrena w Egipcie."

prof. Kempa (1)