Młodzi dla techniki - relacja

Młodzi dla techniki - relacja

W dniach 8-9.09. 2017 r. w PW Filii w Płocku odbyła się trzecia ogólnopolska Konferencję Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pod nazwą: Młodzi dla Techniki 2017. Organizatorem Konferencji był Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW. Komitetem Organizacyjnym kierowała dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna, a Komitetem Naukowym – dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW. Do współpracy włączyły się koła naukowe studentów „Konstruktor”, „Rotor”, „Koło Naukowe Inżynierii Środowiska” oraz „Płockie Naukowe Koło Chemików”.

Konferencja „Młodzi dla Techniki” odbyła się pod patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta oraz Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego. Była ostatnim wydarzeniem wpisującym się w obchody 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem dyskusji naukowych na konferencji były zagadnienia budownictwa i materiałów budowlanych, inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej, energetyki oraz technologii chemicznej.

Na konferencję przyjęto z ponad 60 zgłoszonych 48 prac z 16 ośrodków naukowych. Stanowili je wydziały krajowych politechnik: białostockiej, gdańskiej, częstochowskiej, lubelskiej, opolskiej, rzeszowskiej, śląskiej, wrocławskiej i warszawskiej; Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej oraz PKN Orlen i Uniwersytet w Zilinie na Słowacji. Przyjęte prace, zgodnie z deklaracjami Autorów, opublikowane zostały w monografii konferencyjnej „Problemy techniki”, lub w wydawnictwach naukowo-technicznych Materiały Budowlane i Przegląd Mechaniczny. Autorzy przedstawiali swoje prace w formie prezentacji audytoryjnych lub prezentacji przy posterach. Organizatorzy dziękują wszystkim Autorom przyjętych prac za trud włożony w przygotowanie referatów, wystąpień konferencyjnych i posterów.

MDT 2017 (3)

Konferencję otworzył Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Janusz Zieliński. Rozpoczęła się ona trzema referatami wygłoszonymi w ramach sesji otwarcia: prof. Jacek Kijeński „Czy rozwój może być zrównoważony? Współczesne problemy ochrony środowiska”, doktorant Jerzy Marszałek „Modelowanie kompozytów warstwowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych” oraz dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna „Innowacyjne technologie, rozwój mechanizacji i automatyzacji w budownictwie”.

MDT 2017 (8)

Wzięli w niej udział zaproszeni przedstawiciele samorządu, organizacji, podmiotów gospodarczych i firm. Z zaproszonych gości w sesji otwarcia uczestniczyli m. in.: Tomasz Kominek Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Małgorzata Struzik – Vice przewodnicząca Rady Miasta Płocka, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Spraw Społecznych w powiecie płockim, Mieczysław Grodzki przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Marek Karpiński - Prezes płockiej Rady FSNT NOT, Krzysztof Marcinkiewicz  - Przewodniczący płockiego oddziału PZITB.

MDT 2017 (4)
MDT 2017 (5)

Konferencję sponsorowały firmy: Firma EMIT (Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych) z Żychlina z Dyrektorem Handlowym Adamem Bronem, Firma AGS (lider pasywnych rozwiązań dla budownictwa)z Warszawy i Gostynina którą reprezentował na konferencji członek zarządu SpółkiCezary Rutkowski,Stowarzyszenie BIAŁE MUROWANIE (stowarzyszenie producentów silikatów) z jej pracownikiem ekspertem, wykładowcą Tomaszem Pałubińskim. Sponsorami były też PKN ORLEN oraz MOIIB. Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie Konferencji i wzbogacenie programu konferencyjnego merytorycznymi wykładami przedstawicieli firm.

MDT 2017 (6)

Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawowały liczne wydawnictwa naukowo-techniczne oraz lokalne media społeczne.

MDT 2017 (1)