Struktura Instytutu

Instytut Inżynierii Mechanicznej jest integralną częścią Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Instytutem kieruje dyrektor wraz z zastępcami. Organem doradczym dyrektora Instytutu jest Kolegium Instytutu. W bieżącej kadencji władz akademickich obejmujących lata 2016-2020 skład osobowy kierownictwa Instytutu Inżynierii Mechanicznej przedstawiono w zakładce Kierownictwo.

 W skład Instytutu wchodzą trzy Zakłady, którymi kierują:

Zakład Aparatury Przemysłowej - prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Markowski

Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji - prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski

Zakład Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn - prof. nzw. dr hab. Ewa Kasprzycka