Główne kierunki badań naukowych

W Instytucie prowadzone są badania naukowe podstawowe i stosowane w szerokim zakresie tematycznym. Badania są realizowane jako prace statutowe nauczycieli akademickich finansowane ze środków rozdzielanych wewnętrznie w Uczelni oraz inne prace i projekty badawcze (granty) finansowane przez podmioty zewnętrzne.

 Problematyka badawcza prowadzona w Instytucie przedstawia się następująco:

 Zakład Aparatury Przemysłowej:

 • Konstrukcje aparatów dla przemysłu i ochrony środowiska, zwłaszcza aparatów dla wybranych procesów mechanicznych i cieplnych, jak mieszalniki, strumienice, adhezyjne zbieraki cienkich warstw cieczy, wymienniki ciepła, aparaty wyparne, krystalizatory, suszarki i in.
 • Projektowanie i modernizacja instalacji przemysłu chemicznego i spożywczego, w tym racjonalizacja zużycia energii i wody oraz redukcja odpadów, a także usprawnianie układów pomiarowych w celu poprawy dokładności i niezawodności bilansowania masy i energii.
 • Przepływy dwufazowe, szczególnie w aspekcie ich wykorzystania w aparatach i instalacjach dla przemysłu i ochrony środowiska.

 

Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji:

 • Ocena efektywności energetycznej systemów bioagrosuszących.
 • Badania w zakresie destrukcyjności procesów technologicznych.
 • Energetyczne i materiałowe wykorzystanie produktów odpadowych.
 • Logistyczne i technologiczne aspekty recyklingu.
 • Energetyczne i materiałowe wykorzystanie biomasy.
 • Badania eksploatacyjne systemów fotowoltaicznych.
 • Modelowanie procesów eksploatacyjnych i bioagrotechnicznych.
 • Komputerowa analiza obrazu w badaniach mikrostruktury materiałów odkształcanych plastycznie.
 • Stosowanie komputerów pokładowych w maszynach rolniczych.
 • Badania i matematyczne modelowanie procesów: oprysku roślin, cięcia materiałów łodygowych, współoddziaływania układów jezdnych pojazdów rolniczych z glebą, automatycznego sterowania mikroklimatem w przechowalniach produktów rolniczych.
 • Teoretyczne podstawy eksploatacji maszyn rolniczych i badania niezawodności maszyn.
 • Racjonalne wykorzystanie energii w rolnictwie.
 • Systemy ekspertowe do diagnozowania maszyn i urządzeń rolniczych.

 

Zakład Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn:

 • Rozwijanie komputerowego wspomagania prac inżynierskich w zakresie: projektowania wybranych zespołów maszyn rolniczych, doboru materiałów i opracowań technologii wytwarzania, metod modelowania przestrzennego w systemach CAD w procesie projektowania, zastosowania systemów CAD w procesie kształtowania bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
 • Badania dynamiki sprzętu mechanicznego w oparciu o pomiary: sił, przyspieszeń, ciśnień, prędkości, przemieszczeń oraz naprężeń w elementach konstrukcji. Analiza obliczeniowa stateczności konstrukcji przy przebiegach aperiodycznych oraz powtarzalnych (cyklicznych) w oparciu o pomiary wielkości fizycznych wymienionych powyżej.
 • Matematyczne modelowanie rozprzestrzeniania się nacisków jednostkowych w głąb ośrodka glebowego: opracowanie modelu opisującego wielkość nacisków przy wielokrotnym przetaczaniu opony po tym samym śladzie oraz jego weryfikacja w świetle dotychczasowych badań, budowa modeli matematycznych złożonych układów agromechanicznyeh.
 • Badania i ekspertyzy materiałowe urządzeń oraz badania połączeń spawanych pod kątem oceny technologii wytwarzania urządzeń i aparatury przemysłowej podlegającej odbiorowi UDT. Laboratorium Materiałoznawstwa uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego.