ZISMiA

Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji pod taką nazwą formalnie istnieje od 1.09.2009 roku. Utworzony został poprzez połączenie Zakładu Inżynierii Systemów z Zakładem Maszyn Rolniczych i Automatyzacji.

W zakresie działalności dydaktycznej Zakład Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji prowadzi zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych  studiach inżynierskich i magisterskich na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz dyplomowanie w ramach specjalności dydaktycznej budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysłowej.

Zakład prowadzi także podyplomowe studia w zakresie  Logistyki w Przedsiębiorstwie.

Samodzielni pracownicy naukowi Zakładu prowadzą zajęcia na Wydziałowym Studium Doktoranckim oraz uczestniczą w procedurach doktoryzowania jako promotorzy, recenzenci i członkowie komisji doktorskich i egzaminacyjnych. Zakład prowadzi seminaria zakładowe i współuczestniczy w seminariach instytutowych.