Kierownictwo

D y r e k t o r:

dr hab. inż. Jacek Wernik

Zastępca Dyrektora

dr inż. Robert Dzierżanowski

Sekretariat i sekcja ekonomiczna:

mgr Marta Brudzyńska