Kierownictwo

D y r e k t o r:

dr inż. Mariusz Sarniak

Zastępca Dyrektora

dr inż. Robert Dzierżanowski

Sekretariat i sekcja ekonomiczna:

mgr Marta Brudzyńska