Dydaktyka

Podstawowe zadania dydaktyczne Instytutu polegają na prowadzeniu, dla kierunku studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, przedmiotów kierunkowych oraz przedmiotów specjalnościowych dla specjalności: Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w ramach specjalności prowadzone są dwa bloki dyplomowania:

  • Maszyny  i  Automatyzacja
  • Aparatura  Przemysłowa

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia studia są prowadzone dla specjalności: Budowa i Eksploatacja Maszyn i Aparatury Przemysłowej.

Studia III stopnia są prowadzone  w zakresie dyscypliny naukowej: Budowa i Eksploatacja Maszyn.

Ponadto prowadzone są zajęcia dydaktyczne zlecane przez Instytut Budownictwa z zakresu podstaw elektrotechniki i elektroniki oraz mechaniki płynów i termodynamiki. Dodatkowe zadania dydaktyczne polegają na prowadzeniu Studiów Podyplomowych, szkoleń i kursów.

Pracownicy Instytutu Inżynierii Mechanicznej prowadzą studia podyplomowe w zakresie:

  • Logistyki w Przedsiębiorstwie

Istotną cechą prowadzonych Studiów jest duży udział zajęć laboratoryjnych i seminaryjnych, co umożliwia kształtowanie odpowiednich umiejętności.