Historia

Instytut Inżynierii Mechanicznej pod obecną nazwą działa od roku 2000. Senat Politechniki Warszawskiej zatwierdził tę nazwę w dn. 4.10.2000r.

Wcześniejsze nazwy Instytutu:

 • Oddział Mechaniczny (1968-1976)
 • Instytut Mechaniki (1976-1983)
 • Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych (1983-2000)
 • Instytut Inżynierii Mechanicznej (od 2000 - nadal)

Funkcje Dyrektora Instytutu pełnili kolejno:

 1. Dr inż. Andrzej Gajewski (1968-1969)
 2. Doc. dr hab. inż. Eugeniusz Górski (1969-1970)
 3. Doc. dr inż. Ryszard Smereczyński (1970-1973)
 4. Doc. dr inż. Jerzy Jeleńkowski (1973-1980)
 5. Doc. dr inż. Jerzy Malczewski (1980-1981)
 6. Doc. dr inż. Tadeusz Żuk (1981-1984)
 7. Doc. dr inż. Ryszard Smereczyński (1984-1988)
 8. Prof. dr hab. inż. Lech Dwiliński (1988-1993)
 9. Prof. dr hab. inż. Daniela Żuk (1993-2005)
 10. Dr inż. Jerzy Bielanik (2005-2008)
 11. Prof. dr hab. inż. Meczysław Poniewski (2008-2016)
 12. Dr hab. inż. Jacek Wernik (2016 - 2020)
 13. Dr inż. Mariusz Sarniak (od 2020 - nadal