Kontakt

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Sekretariat:

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 238

tel. (24) 367 22 12

tel./fax (24) 262 65 42

Dane kontaktowe Pracowników Instytutu - BIP PW