ZPTiKM

Zakład Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn (ZPTiKM) prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie:

doboru konstrukcyjnych materiałów metalowych, opracowań technologicznych procesu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, spawania, badań struktury i właściwości mechanicznych metali i złączy spajanych, nowoczesnych technik wytwarzania, komputerowo wspomaganego projektowania, obliczeń wytrzymałościowych z zastosowaniem metody elementów skończonych, symulacji komputerowych w badaniach kinematyki i dynamiki maszyn i urządzeń, zastosowań metod optymalizacji w procesie projektowania, zastosowań systemów komputerowych w inżynierii produkcji.

W skład Zakładu wchodzą:

Zespół Technologii Maszyn

1. Laboratorium Materiałoznawstwa

  • Pracownia Badań Strukturalnych
  • Pracownia Obróbki Cieplnej
  • Pracownia Badań Wytrzymałościowych

2. Laboratorium Technik Wytwarzania

  • Pracownia Spawalnictwa
  • Pracownia Obróbki Skrawaniem

3. Laboratorium Metrologii

Zespół Konstrukcji Maszyn

  • Pracownia Komputerowa CAD