ZAP

Zakład Aparatury Przemysłowej

 Zakład Aparatury Przemysłowej (dawniej Zakład Maszyn i Urządzeń Przemysłu Chemicznego i Spożywczego) zajmuje się badaniami naukowymi i kształceniem studentów w dziedzinie aparatury przemysłowej. W zakresie działania Zakładu mieszczą się zagadnienia mechaniki płynów, termodynamiki oraz wymiany ciepła i masy. Dla przemysłu Zakład oferuje: doradztwo techniczne i ekspertyzy, wykonanie i badania modeli i prototypów aparatury, oprogramowanie komputerowe dla wspomagania projektowania i dla specjalistycznych systemów kontrolno-pomiarowych, a także usługi projektowe i nadzór nad wykonawstwem aparatów, instalacji i systemów kontrolno-pomiarowych.

Zakład specjalizuje się w problematyce badawczej:

  • konstrukcji i eksploatacji aparatury przemysłowej, zwłaszcza dla procesów jednostkowych wykorzystywanych w przemyśle chemicznym i spożywczym, produkcji ciekłych i gazowych biopaliw oraz ochronie środowiska naturalnego,
  • projektowania i eksploatacji instalacji przemysłowych, w tym sporządzania i analiz bilansów energii oraz racjonalizacji zużycia ciepła i energii elektrycznej,
  • modelowania, wizualizacji i pomiarów zjawisk występujących w przepływach płynów oraz wymianie ciepła i masy, a także ich symulacji metodami komputerowymi.