Instytut Inżynierii Mechanicznej prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn.

Ogólne informacje dla:

Szczegółowe informacje dla studentów:

Instytut Inżynierii Mechanicznej jest integralną częścią Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki podstawowe:

Uniwersytecki System Obslugi Studentow (USOS)
Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Główna PW
     
Poczta PW Filii w Płocku
HelpDesk PW Filii w Płocku
Biuro Karier PW Filii w Płocku

Instytut Inżynierii Mechanicznej prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w szerokim zakresie tematycznym.

Politechnika Warszawska

Filia w Płocku

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17

Centrala: (24) 36-72-100