Kontakt i godziny przyjęć

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Wizyty studentów w Dziekanacie są ograniczone do niezbędnego minimum. W przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi studenta należy umówić się wcześniej na wizytę w Dziekanacie telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie @pw.edu.pl. Przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP), do której należy składać dokumenty związane z tokiem studiów (w tym z procesem dyplomowania). Podczas wizyty w Dziekanacie obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekowanie rąk.

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski

Prodziekan ds. studiów

Prodziekan ds. studiów
dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni