Kontakt i godziny przyjęć

Dziekanat - płatności i stypendia

Katarzyna Cichaczewska

katarzyna.cichaczewska@pw.edu.pl

mgr Natalia Racińska

natalia.racinska@pw.edu.pl 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Dorota Chudzicka

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski

Prodziekan ds. studiów

dr inż. Włodzimierz Koper