Kontakt i godziny przyjęć

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Wizyty interesantów w Dziekanacie ogranicza się do niezbędnego minimum. W przypadku spraw wymagających bezpośredniej obsługi interesanta, prosimy o wcześniejsze umówienie telefonicznie lub za pośrednictwem elektronicznej poczty studenckiej w domenie PW (@pw.edu.pl) wizyty w Dziekanacie . Ponadto informujemy, że przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP) do składania przez studentów dokumentów związanych z przebiegiem studiów lub procesem dyplomowania.

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski

Prodziekan ds. studiów

dr inż. Włodzimierz Koper