Kontakt i godziny przyjęć

Dziekanat

Dziekanat Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Przy portierni GG znajduje się skrzynka podawcza (WBMiP), do której należy składać dokumenty związane z tokiem studiów (w tym z procesem dyplomowania). 

Prodziekan ds. studenckich

Prodziekan ds. studenckich
dr inż. Cezary Wiśniewski

Prodziekan ds. studiów

Prodziekan ds. studiów
dr inż. Marzena Majzner, prof. uczelni