Aktualności Dziekanatu

Wybory do europarlamentu

W dniu 9 czerwca 2024 r. w godzinach 7.00 – 21.00 obędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym dniu nie planuje się godzin dziekańskich, a więc zmian w planie zajęć. W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zmiany okręgu wyborczego. Informacje o procedurze zmiany okręgu wyborczego znajdują się pod linkiem Wybory do europarlamentu w 2024 r. Jak głosować? - Infor.pl

Wybory samorządowe 2024

W dniach 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7.00 – 21.00 i 21 kwietnia 2024 r. (opcjonalnie II tura) odbędą się wybory samorządowe w Polsce. W tych dniach nie planuje się godzin dziekańskich, a więc zmian w planie zajęć. W związku z tym informujemy, że istnieje możliwość zmiany okręgu wyborczego. Informacje o procedurze zmiany okręgu wyborczego znajdują się pod poniższym linkiem:

Wybory samorządowe w 2024 roku. Jak zmienić miejsce głosowania? - Infor.pl

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2023/2024

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć; ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym,
 • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1)      na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2)      poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

*Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2023/2024

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która przeprowadzana jest w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć; ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym,
 • po zalogowaniu się na własne konto:
  • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
  • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.*

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?”

1) na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2) poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

*Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, by uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Komunikat dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawie dnia 15.10.2023 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawia się w tym dniu na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, godziny wolne od zajęć dydaktycznych w czasie od godz. 15.00 do godz. 21.00.

Kursy przygotowawcze

Studium Języków Obcych zaprasza studentów PW do zapisów na kursy przygotowane we współpracy z Politechniką w Akwizgranie i Politechniką w Walencji w ramach konsorcjum ENHANCE. W ofercie znalazły się 2 kursy:

 

1) “Sustainability Goals from Polish and German Perspectives” - kurs online zorganizowany we współpracy z Politechniką w Akwizgranie (RWTH) 
Rejestracja: TUTAJ
Osoba kontaktowa: ewelina.janas@pw.edu.pl

 

2) “Developing professional communication skills around the UN’s 17 Sustainability Goals in Polish-Spanish teams” - kurs hybrydowy zorganizowany we współpracy z Politechniką w Walencji 
Rejestracja: TUTAJ
Osoba kontaktowa: dorota.chrominska@pw.edu.pl 

 

Studenci, którzy ukończą kurs 1) lub 2) otrzymają certyfikat. 

Termin rejestracji na oba kursy upływa: 5.10.2023 r. 

ekurs Przysposobienie biblioteczne

Uprzejmie informujemy, że termin realizacji e-kursu Przysposobienie biblioteczne dla studentów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii odbędzie się w dniach 15-19 października 2023 r.

 

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Leon znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić Formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2023/2024

Szanowni Państwo,

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

 • login (numer PESEL lub e-mail w domenie PW),
 • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW. Informacje o dostępie do poczty studenckiej otrzymał(-a) Pan(-i) na adres email wskazany w ankiecie rekrutacyjnej.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 2 października 2023 r. (poniedziałek). W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2023/2024 w Filii PW w dniu 3 października 2023 r. (wtorek) nie będzie zajęć dydaktycznych.   

Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) .

Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl,Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 1 października 2023 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.

Do dnia 1 października 2023 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 214 lub 212) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych. W przypadku osób, dla których termin badania został wyznaczony po wskazanych terminie prosimy o przesłanie informacji z terminem wyznaczonego badania na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl W treści email proszę podać numer albumu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 243672152, 24 3672154, 607 562 301,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

Komunikat dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2023/2024

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

 • login (numer PESEL lub e-mail w domenie PW),
 • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW. Informacje o dostępie do poczty studenckiej otrzymał(-a) Pan(-i) na adres email wskazany w ankiecie rekrutacyjnej.

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów do dnia 30 września 2023 r. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w zakładce „Dla studentów” sekcja „Rozliczenia”) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl Informacje o  wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 znajdują się pod adresem Decyzja (pw.edu.pl) oraz terminarz opłat_niestacjonarne_ZIMA_23_24 / Aktualności Dziekanatu / Dziekanat / Studenci / Files / Media - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.  Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 7 października 2023 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 znajduje się pod adresem Harmonogram zjazdów / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) oraz w systemie USOSweb (zakładka MÓJ USOSWEB) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl na tydzień przed 1 zjazdem.

Do dnia 6 października 2023 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212 lub 214) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w dalszych zajęciach dydaktycznych. W przypadku osób, dla których termin badania został wyznaczony po wskazanych terminie prosimy o przesłanie informacji z terminem wyznaczonego badania na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl W treści email proszę podać numer albumu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 24 3672152, 607 562 301,

e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

 

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć. Ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym.
 • po zalogowaniu się na własne konto;
 • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
 • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.

Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, aby uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

 

Opinia studentów o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1)     na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2)     poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

Konkurs "Welcome to my university" - The Social Media Challenge

Zachęcamy studentów Politechniki Warszawskiej do wzięcia udziału w konkursie "Welcome to my university" - The Social Media Challenge, który organizuje konsorcjum ENHANCE.

Celem konkursu jest wytworzenie wspólnoty akademickiej wśród studentów uczelni partnerskich ENHANCE oraz przedstawienie korzyści, jakie płyną ze studiowania na poszczególnych uczelniach.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować krótki film o swojej uczelni (20-40 sekund), zachęcający studentów z innych uczelni ENHANCE do studiowania właśnie w naszej szkole.

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konkursie powinni:

zamieścić swój film na Twitterze lub Instagramie do 9 kwietnia 2023 r. z hashtagiem: #enhancealliance
- wspomnieć konto ENHANCE w mediach społecznościowych, na których publikują film: @enhancealliance (Instagram) lub @ENHANCEAlliance (Twitter)
- oraz polubić konto ENHANCE w mediach społecznościowych, na których umieszczono film

Pięć filmów, które otrzyma najwięcej polubień, przejdzie do drugiego etapu, w którym jury wyłoni dwóch zwycięzców.

Nagrodą w konkursie jest 3-dniowy wyjazd do Walencji (Politechnika w Walencji) w maju lub czerwcu.

Filmy będą oceniane przez międzynarodowe jury złożone z przedstawicieli 7 uczelni partnerskich ENHANCE.
Informacja o zwycięzcach zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych ENHANCE 19 kwietnia 2023 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z REGULAMINEM.
Szczegóły dotyczące konkursu: TUTAJ. 
Wersja angielska informacji dot. konkursu znajduje się na stronie internetowej CWM.
Informacja w j. polskim i angielski jest również dostępna na Facebooku.

e-doręczenie decyzji administracyjnych

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem nr 7/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie wnoszenia i doręczania pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących skreślenia z listy studentówod dnia 20 marca 2023 r. pisma wydawane w toku prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego, umorzenia postępowania administracyjnego oraz decyzje administracyjne wydawane w pierwszej i drugiej instancji, dotyczące skreślenia z listy studentów, doręczane będą studentom wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego USOSweb – moduł Decyzje administracyjne

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

 

Ankietę można wypełnić:

 • przez 21 dni przed zakończeniem zajęć. Ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym.
 • po zalogowaniu się na własne konto:
 • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
 • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA.

Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, aby uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez siebie prowadzonych.

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

 

Opinia studentów o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1)     na stronie USOSweb: usosweb.usos.pw.edu.pl,

2)     poprzez aplikację Mobilny USOS PW

znajduje się tutaj.

Projekt pilotażowy KRPUT

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zaprasza studentów i studentki do zgłaszania się do projektu pilotażowego, w którym wyznaczona grupa studentów weźmie udział w symulacji pracy Rady Unii Europejskiej.

 

Studenci powinni mieć bardzo dobrą orientację w funkcjonowaniu Unii Europejskiej i komunikatywną znajomość j. angielskiego (przynajmniej poziom B2). Szczegóły znajdą tutaj 

 

CV i listy motywacyjne należy przesłać na adres mailowy Grzegorz.Robak@pw.edu.pl do 28 października 2022 r. do godz. 15:00.

ekurs Przysposobienie biblioteczne

Termin realizacji e-kursu Przysposobienie biblioteczne dla studentów pierwszego roku studiów na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii rozpocznie się o godz. 12:00 w dniach 14 -17 października 2022 r.

Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW można znaleźć bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/618-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz (dostępny po zalogowaniu się na uczelniane konto Office 365). Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości przepisania zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych zaocznych w roku akademickim 2022/2023

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z systemu USOSweb. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać:

 • login (numer PESEL lub e-mail w domenie PW),
 • dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego – w przypadku osób przyjętych na studia  po raz pierwszy.

Uwaga: Osoby, które posiadają już dostęp do systemu USOSWeb, logują się używając dotychczasowych loginu i hasła.

Student Politechniki Warszawskiej jest zobligowany do korzystania z indywidualnego konta pocztowego w domenie PW. Informacje o dostępie do poczty studenckiej otrzymał(-a) Pan(-i) na adres email wskazany w ankiecie rekrutacyjnej.

Prosimy o wniesienie na indywidualne konto bankowe o numerze uzyskanym w systemie USOSWeb opłaty za kształcenie na pierwszym semestrze studiów do dnia 30 września 2022 r. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (w zakładce „Dla studentów” sekcja „Rozliczenia”) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl Informacje o  wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 znajdują się pod adresem Decyzja (pw.edu.pl) oraz Terminarz opłat_niestacjonarne_cykl 2022Z / Aktualności Dziekanatu / Dziekanat / Studenci / Files / Media - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.  Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 8 października 2022 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.

Harmonogram zajęć dydaktycznych (terminy zjazdów) w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 znajduje się pod adresem Harmonogram zjazdów / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl)

Szczegółowy rozkład zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie zamieszczony pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) oraz w systemie USOSweb (zakładka MÓJ USOSWEB) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl na tydzień przed 1 zjazdem.

Do dnia 14 października 2022 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 212 lub 213) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w dalszych zajęciach dydaktycznych. W przypadku osób, dla których termin badania został wyznaczony po wskazanych terminie prosimy o przesłanie informacji z terminem wyznaczonego badania na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl W treści email proszę podać numer albumu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 24 3672152, 607 562 301,

e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

Komunikat 1 dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023

 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w dniu 3 października 2022 r. (poniedziałek).
  W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 w dniu 3 października 2022 r. decyzją nr 5/2022 Dziekana Wydziału BMiP z dnia 7 września 2022 r. ustanowiono godziny wolne od zajęć dydaktycznych w tym dniu w czasie od godz. 8:00 do godz. 20:00.
 • Szczegółowy plan zajęć dydaktycznych pierwszego semestru będzie dostępny, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w semestrze, w systemie USOSWeb (zakładka Mój USOSWeb/Plan zajęć) lub pod adresem Plany zajęć / Dziekanat WBMiP / Studenci / Strona główna - Politechnika Warszawska Filia w Płocku (plock.pl) .
 • Elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) zlecane będą do druku po wniesieniu opłaty na indywidualne konto bankowe o numerze przydzielonym w systemie USOSWeb (dotyczy osób, które w elektronicznym systemie rekrutacyjnym zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej). Opłata za wydanie legitymacji studenckiej wynosi 22 zł. Numer indywidualnego konta bankowego uzyska Pan(-i) po zalogowaniu się w systemie USOSWeb (zakładka Dla studentów, sekcja Rozliczenia) dostępnym pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl,  Uwaga: Osoby, które będą chciały odebrać legitymację od dnia 3 października 2022 r. proszone są o niezwłoczne dokonywanie wpłat. Osoby, które nie zamieściły zdjęcia w elektronicznym systemie rekrutacyjnym, ale zadeklarowały chęć posiadania legitymacji studenckiej proszone są o pilne przesłanie zdjęcia w wymaganym formacie (jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm) na adres dziekanat.wbmp@pw.edu.pl . W treści email proszę podać numer albumu.
 • Do dnia 3 października 2022 r. należy dostarczyć do Dziekanatu (Gmach Główny PW Filii w Płocku, ul. Łukasiewicza 17, pokój 214) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia w terminie spowoduje niedopuszczenie do udziału w zajęciach dydaktycznych.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziekanacie (tel.: 243672152, 24 3672154, 607 562 301,  e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl).

Wykład IPWC- Problemy Współczesnej Cywilizacji

Poszerzana oferta zajęć wybieralnych realizowanych przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji znajduje się w załączniku

Ankieta oceny programu studiów i metod weryfikacji efektów uczenia się

W dniach od 17 czerwca do 7 lipca 2022 r. zapraszamy do udziału w Ankiecie dotyczącej oceny treści zajęć dydaktycznych i metod weryfikacji efektów uczenia się.

Ankietyzacja zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zapraszamy do udziału w ANKIECIE OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, która jest przeprowadzana w formie elektronicznej.

Ankietę można wypełnić przez 21 dni przed zakończeniem danych zajęć. Ostatnim dniem na wypełnienie ankiety jest ostatni dzień odbywania się tych zajęć z konkretnym prowadzącym.

Ankietę można wypełnić logując się na własne konto:

 • na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl;
 • poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS.

Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wyniki ankiety są jednym z elementów oceny wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich. Ankieta jest ANONIMOWA. Anonimowość ankiety polega na tym, że w systemie USOSweb nie zbiera się trwałej informacji łączącej użytkownika z jego odpowiedzią. Powiązanie udzielonej odpowiedzi ze studentem nie jest dostępne nawet administratorom informatycznym. W systemie USOS przechowywana jest wyłącznie informacja o czasie wypełnienia ankiety i grupie zajęć tak, aby uniemożliwić dokonanie powtórnej oceny tych samych zajęć przez tego samego studenta. Nauczyciele akademiccy mają dostęp do średnich wyników z zajęć dydaktycznych przez nich prowadzonych.

Apelujemy o wypełnienie ankiety w trakcie trwania zajęć w terminie wyznaczonym przez nauczyciela akademickiego.

Państwa opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.

Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi na postawione pytania.

Instrukcja „Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH?” na stronie USOSweb usosweb.usos.pw.edu.pl i poprzez aplikację Mobilny USOS PW znajduje się tutaj.