Aktualności Dziekanatu

Ostateczny termin z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy o kolejnym ostatecznym terminie e-kursu "Przysposobienie biblioteczne", dla studentów, którzy nie zaliczyli w terminach wcześniejszych. Kurs jest dostępny w dniach 2-11 września 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Niezaliczenie kursu będzie skutkowało brakiem rejestracji na kolejny semestr studiów.

Ostateczny termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie 10-17 czerwca 2019 (włącznie). Szczegółowe informacje na temat logowania na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Dodatkowy termin szkolenia z Przysposobienia bibliotecznego

Studenci, którzy dotychczas nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym od 25.03.19 do 31.03.19. Szczegółowe informacje na temat logowania się na Platformę Edukacyjną PW można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW w aktualnościach http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2.

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego

Dostęp do kursu "Przysposobienie biblioteczne dla Filii PW w Płocku" w terminie poprawkowym będzie aktywny w dniach 14-27 stycznia 2019. Przysposobienie biblioteczne dla studentów jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej

 Więcej informacji na temat sposobu logowania się do Platformy Edukacyjnej PW znajdziecie Państwo bezpośrednio na Platformie, jak również na stronie domowej Biblioteki Głównej PW w aktualnościach  http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2

Szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowe szkolenie z Przysposobienia bibliotecznego będzie prowadzone online w terminie 12-19.10.2018 r.  Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe.

Szczegóły rejestracji na szkolenie znajdziecie Państwo tutaj.

 

Komunikat dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Komunikat dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

1 października 2018 r. rozpoczynają się zajęcia semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019. W godzinach 10:00-12:00 (zajęcia zawieszone) w Auli Gmachu Głównego przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbędzie się wydziałowa inauguracja, podczas której nastąpi akt immatrykulacji. Obecność jest obowiązkowa.

Rozkłady zajęć dostępne są w systemie USOSweb (zakładka Mój USOSweb / Plan zajęć) . Proszę w opcjach wybrać tydzień od 2018-10-01 do 2018-10-07. 

Warunkiem przystąpienia do zajęć jest złożenie w Dziekanacie (pok. 215 piętro II) w dniu 01.10.2018 r. zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów.

W ciągu 10 dni od podpisania umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji (17PLN) oraz indeksu (4PLN) na indywidulany numer rachunku bankowego widoczny w systemie USOSWeb  (zakładka Dla studentów / Rozliczenia). Warunkiem odebrania legitymacji studenckiej w dniu 1 października 2018 r. jest podpisanie umowy w Dziekanie (pok. 215 piętro II) oraz przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty.

 

Poczta elektroniczna

Zasady korzystania z poczty elektronicznej dla studentów opisano tutaj