Harmonogram roku akademickiego

Harmonogram zajęć dydaktycznych roku akademickiego 2021/2022 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku
początek roku akademickiego, początek semestru zimowego, początek zajęć semestru zimowego 01.10.2021 r.
uroczysta inauguracja roku akademickiego w PW Filii w Płocku 04.10.2021 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 12.11.2021 r.
DZIEŃ PW 15.11.2021 r.
początek wakacji zimowych 23.12.2021 r.
ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2022 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 07.01.2022 r.
koniec zajęć semestru zimowego 01.02.2022 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 02.02.2022 r.
początek zimowej sesji egzaminacyjnej 02.02.2022 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 02.02.2022 r. 
ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 15.02.2022 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia 15.02.2022 r.
początek okresu rejestracyjnego 16.02.2022 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego, koniec semestru zimowego 22.02.2022 r.
początek semestru letniego, początek zajęć semestru letniego 23.02.2022 r.
początek wakacji wiosennych 15.04.2022 r.
ostatni dzień wakacji wiosennych 19.04.2022 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2022 r.
JUWENALIA w Płocku - dzień wolny od zajęć dydaktycznych  20.05.2022 r.
koniec zajęć semestru letniego 15.06.2022 r.
początek letniej sesji egzaminacyjnej  17.06.2022 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 20.06.2022 r.
ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2022 r.
początek wakacji letnich 01.07.2022 r.
ostatni dzień wakacji letnich 01.09.2022 r.
egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2 02.09.2022 r.
początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 02.09.2022 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach pierwszego stopnia 10.09.2022 r.
ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 15.09.2022 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach drugiego stopnia 15.09.2022 r.
początek okresu rejestracyjnego 16.09.2022 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 29.09.2022 r.
ostatni dzień roku akademickiego, koniec semestru letniego 30.09.2022 r.

Uwaga:

W semestrze zimowym:

19.10.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek,

10.11.2021 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w czwartek,

21.12.2021 r. (wtorek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.

W semestrze letnim:

20.04.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek,

04.05.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć we wtorek,

12.05.2022 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.